Nieuw plein voor De Kempenaerware

Zwolle – Als onderdeel van de buurtverbetering Ittersumerlanden-Noord heeft het plein aan De Kempenaerware de afgelopen maanden een ware gedaantewisseling ondergaan. Vrijdagmiddag vond de officiële opening door wethouder E. Dannenberg van de gemeente Zwolle, E. Veenstra van woningcorporatie SWZ en bewoners plaats. Op het plein werd een nieuwe boom geplant.

De inrichting van het plein is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de omwonenden. Aannemer Salverda heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de uitvoering mogelijk te maken. De bewoners zelf hebben daarnaast het initiatief genomen om aanvullende sponsoren te zoeken zodat het speelplein zoveel mogelijk volgens hun ideeën ingericht zou kunnen worden. Dankzij hun inzet heeft de Stichting Hervormd Weeshuis uit Zwolle een grote bijdrage geschonken. Ook architect Heren5, SWZ, Bouwmeester Installaties en Verwey Houttechniek zijn door de bewoners benaderd en ook zij zegden een financiële bijdrage toe. Door deze bijdragen is het eindresultaat een plein om trots op te zijn.

Artikel delen: