Themamiddag ‘Veiligheid in en om huis’

Zwolle – Woonzorgcentrum Berkumstede organiseert op maandagmiddag 28 november een themamiddag ‘Veiligheid in en om huis’. Deze interactieve themabijeenkomst, voor u en voor jou, is de eerste in een reeks bijeenkomsten en maakt deel uit van het project ‘Preventie geen pretentie’ in samenwerking met de gemeente Zwolle, met subsidie van Innovatie WMO. Doel van dit project is dat senioren in de wijk Berkum, met behulp van voorlichting, informatievoorziening en advies, zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

De eerste themabijeenkomst staat in het teken van ‘Veiligheid in en om huis’. De wijkbeheerder en een inbraakexpert (van Humanitas) zullen, naast Steunpunt Berkum en Personen Alarmering Berkum, hierbij aanwezig zijn. Vooraf maken zij foto’s in de wijk van inbraakgevoelige situaties, die op de themamiddag worden gepresenteerd en besproken. Ook zal er een forum zijn, waarbij het publiek de gelegenheid krijgt om vragen te stellen.

Medewerkers en vrijwilligers van Berkumstede ervaren dat er onder ouderen behoefte is aan voorlichting op het gebied van veiligheid. Veel ouderen voelen zich in hun eigen huis, vooral ‘s avonds, onveilig. Vaak zijn er kleine aanpassingen nodig om dit gevoel van onveiligheid weg te nemen en tegelijkertijd de kans op inbraak te verminderen. Goede verlichting, goede sloten en ramen niet onnodig open laten staan, zijn daar enkele voorbeelden van. De bij de themamiddag betrokken organisaties hopen dat mensen door de voorlichting alerter worden, onder het motto: voorkomen is beter dan genezen.

De themamiddag wordt maandag 28 november 2011 gehouden in restaurant De Brink (Berkumstede), Erasmuslaan 50 te Zwolle. De bijeenkomst duurt van 14:30 tot 16:30 uur. Toegang gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Berkumstede: 038-4535597.

Artikel delen: