Provinciale steun voor Zwolse senioren

Zwolle – WijZ organiseert in Zwolle Eigen Kracht Conferenties (EKC) voor senioren. Een EKC is een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen sociale omgeving. Mensen uit de omgeving wordt gevraagd mee te denken over een probleem en mogelijke oplossingen. Begeleid door een coördinator maken de aanwezigen een plan hoe ze met elkaar iemand kunnen ondersteunen bij het behouden van grip op zijn leven. De EKC’s zijn mogelijk dankzij financiële ondersteuning door de Provincie Overijssel.

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Naarmate mensen ouder worden komt dat wel eens in het gedrang. Familie en vrienden vallen weg, sociale contacten worden minder en lichamelijke ongemakken steken de kop op. Maar al te vaak krijgen senioren vroeg of laat het gevoel dat ze het overzicht kwijtraken en zaken zelf niet meer kunnen oplossen. Ontslag uit het ziekenhuis, een progressieve ziekte of eenzaamheid kunnen allemaal aanleidingen zijn om een EKC te organiseren. Het is belangrijk dat senioren en hun naaste omgeving verlies aan eigen stuurkracht op tijd opmerken en dat ze er bewust iets aan kunnen doen. De Provincie Overijssel maakt daarom ‘Eigen Kracht-conferenties voor senioren’ (EKC’s) mogelijk, in samenwerking met lokale welzijnsorganisaties. In Zwolle is dat WijZ.

Een EKC is een bijeenkomst met een oudere deelnemer en de mensen in zijn of haar eigen kring. Dat kan familie zijn, of vrienden en buren. Begeleid door een coördinator maken de aanwezigen een plan hoe ze met elkaar de senior kunnen ondersteunen. Het plan bevat eventueel ook de benodigde zorg, die kan worden afgesproken met de aanbieders van zorg en welzijn in Zwolle.

Een EKC is mogelijk voor alle inwoners van Overijssel dankzij financiële ondersteuning door de provincie Overijssel. Onder de provinciale coördinatie van onderzoeks- en adviesbureau Arcon verzorgt WijZ in Zwolle de uitvoering van de EKC’s. Senioren of mensen in hun omgeving die verwachten dat het houden van een EKC voor hen zinvol is, kunnen zich aanmelden bij WijZ. Ook zorg- of welzijnsinstellingen kunnen een EKC aanvragen. Dat kan via de Ouderenadviseur van WijZ, Wilma Wildeboer. Tel 038 851 57 00, email w.wildeboer@wijz.nu.

Artikel delen: