GL/DG wil ondersteuning van alleenstaande ouders

In maart 2007 is een wet aangenomen die het mogelijk maakt voor alleenstaande ouders om met een deeltijdbaan volledig uit de bijstand te raken. Voordat deze wet Voorzieningen Arbeid en Zorg Alleenstaande Ouders (vazalo-wet) volledig ingevoerd wordt, zal er in een aantal gemeenten een pilot-project gestart worden. GroenLinks/DeGroenen Zwolle wil dat deze kans gepakt wordt, en dat het college van BenW Zwolle aanmeldt als pilot-gemeente.

De Vazalo-korting is een inkomensondersteuning. Deze heeft de vorm van een fiscale korting die als subsidie wordt uitgekeerd. Met de Vazalo-korting worden de fiscale kortingen voor alleenstaande ouders verhoogd in combinatie met de verzilvering van bestaande rechten op fiscale kortingen. Er is besloten om in een aantal gemeenten een experiment te doen met een deel van de nieuwe wet. Die experimenten starten na de zomer. Lopen die goed, dan treedt de wet in werking en gaat ze gelden voor het hele land! GL/DG: Ook in Zwolle zijn vele een-oudergezinnen . Er is lang geworsteld met het probleem dat veel eenoudergezinnen hebben: het combineren van werk en zorgtaken. Een groot aantal van hen ontvangt een bijstandsuitkering. Om uit de bijstandsuitkering te komen moet ca 31 uur per week gewerkt worden. Dat is lang niet voor alle alleenstaande ouders mogelijk. Vaak komen dan de zorgtaken in het gedrang.

GroenLinks/DeGroenen vindt het een goede zaak als alleenstaande ouders in staat gesteld worden om werk en zorg te combineren. De vazalo-wet maakt dat mogelijk.

Wij vragen aan u (het college: red):

1.      Onderschrijft u dat het voor een grote groep alleenstaande ouders in verband met hun zorgtaken heel moeilijk is zoveel uren te werken dat ze uit de bijstandsuitkering raken?

2.      Bent u bereid om Zwolle aan te melden als pilotgemeente voor de Vazalo-korting, zodat Zwolse alleenstaande ouders al spoedig van deze nieuwe regeling gebruik kunnen maken?

Namens fractie GroenLinks/DeGroenen

Aysenur Ekici

technische informatie:

De toeslag geldt voor de alleenstaande ouder die een inkomen heeft van minimaal 55% netto minimumloon (zo’n € 9.200 per jaar). Daarvan moet een deel (bijna € 4.500) uit arbeid komen. Bovendien moet er sprake zijn van de zorg voor één of meer kinderen onder de 16 jaar. Het recht op de toeslag vervalt als het jongste kind 16 jaar wordt, of als de ouder meer inkomen heeft dan 115% minimumloon (zo’n € 19.000 per jaar).
In de aanloopfase wordt de toeslag betaald door de Sociale Dienst. Daarna door de Belastingdienst Toeslagen (die ook de zorgtoeslag en de huurtoeslag betaalt).

De Vazalo-korting is een inkomensondersteuning. Deze heeft de vorm van een fiscale korting die als subsidie wordt uitgekeerd. Met de Vazalo-korting worden de fiscale kortingen voor alleenstaande ouders verhoogd in combinatie met de verzilvering van bestaande rechten op fiscale kortingen. Een derde van de alleenstaande ouders in de bijstand krijgen nu hun recht op fiscale kortingen niet uitgekeerd omdat ze te weinig belasting betalen. Via de bijstand wordt het tekort aangevuld tot bijstandsniveau.

De Vazalo-korting is:
a. Afgestemd op de hoogte van het eigen inkomen. Hoe lager het inkomen hoe hoger de toeslag. De maximale toeslag is 30% inclusief heffingkortingen. De toeslag begint bij een zelf verdient eigen inkomen van €4306 en een totaal inkomen inclusief partneralimentatie van 60% nml[1]. Er is dan een inkomensgarantie tot 90% nml (bijstandsniveau voor een alleenstaande ouder). De Vazalo-korting neemt af naar mate het inkomen hoger wordt. Wel blijft meer verdienen altijd lonen.

b. Afhankelijk van de leeftijd van het jongste kind. Als het jongste kind 12 jaar wordt is er een prikkel voorzien ( 5% van het nml) om iets meer te gaan werken. Wel blijft de Vazalo-korting doorlopen tot het jongste kind 16 jaar wordt.

c. Transparant
De regeling heeft een zodanige vorm dat de betrokkenen vooraf op de hoogte is van de vergoeding die hoort bij de hoogte van het eigen inkomen ook bij eventuele tussentijdse inkomenswijzigingen.

d Hoger inkomen
Kinderalimentatie wordt niet verrekend in tegenstelling tot de bijstandsregels. (Dat nodigt ex-partners uit tot kinderalimentatie).De alleenstaande ouders die kinderalimentatie ontvangt en van Vazalo gebruik maakt heeft meteen een forse inkomensverbetering. Ook de aanvullende kinderkorting wordt niet bij Vazalo verrekend. Ook daarmee ontstaat bij werkaanvaarding een extra inkomensverbetering.

Figuur 1. In onderstaande tabel is te zien hoe bij meer inkomsten het inkomen zich ontwikkelt. Evenals de verandering die zich voordoet als het jongste kind in een andere leeftijdsgroep komt.

Overzicht toekenning vazalo-korting op basis van nml

0 t/m 11 jaar

12 t/m 15 jaar

Nml

vazalo

Totaal

Nml

vazalo

Totaal

60%

30%

90%

60%

30%

90%

65%

30%

95%

65%

25%

90%

70%

25%

95%

70%

25%

95%

75%

25%

100%

75%

20%

95%

80%

20%

100%

80%

20%

100%

85%

15%

100%

85%

15%

100%

90%

15%

105%

90%

10%

100%

95%

10%

105%

95%

10%

105%

100%

10%

110%

100%

5%

105%

105%

5%

110%

105%

5%

110%

110%

5%

115%

110%

5%

115%

– nml is netto minimumloon: € 1 227 per maand Peildatum 1 juli 2004.

Artikel delen:

Reageer