Vragen over toekomst voetbalvereniging Storica

Vanaf 1999 is voetbalvereniging Storica een “speelbal die van links naar rechts wordt geslingerd”, zegt fractievoorzitter Freddy Eikelboom vrijdag. “De vereniging wordt nu in haar continuïteit bedreigt, doordat er nog steeds geen duidelijkheid door de gemeente is verschaft over een toekomstige locatie voor haar onderkomen en activiteiten.”

Swollwacht: Ook is gebleken dat de gemeente Zwolle gedane toezeggingen en afspraken tot op heden niet is nagekomen. De vereniging Storica wacht tot op heden nog steeds op antwoordt van uw zijde, of zij kunnen verhuizen naar de velden van CSV’28. Terwijl het college heeft toegezegd aan hen, dat het voor 31 december 2007 jl. uitsluitsel zou geven. De Swollwacht fractie is van mening dat u als gemeente te allen tijde gemaakte afspraken en toezeggingen aan partners en burgers in de stad dient na te komen.

De fractie van Swollwacht wil dan ook van het college, dat de gedane toezeggingen worden nagekomen en dat er spoedig duidelijkheid gegeven wordt aan de voetbalvereniging Storica.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie de volgende vragen:

1.       Bent u met ons van mening dat u als gemeente niet op deze wijze mag omgaan met partners in de stad?

2.       Wat is de reden dat de gedane toezeggingen en gemaakt afspraken tot op heden niet zijn nagekomen?

3.       Is het juist dat u de vereniging heeft aangegeven, dat het beter is geen verdere investeringen te doen, omdat men toch vrijwel zeker gaat verhuizen naar het CSV’28 complex?

4.       Kunt u ons spoedig aangeven wat nu de toekomstplannen zijn voor het sportpark Hoge Laar?

5.       Zo ja, wanneer kunnen wij dit tegemoet zien?

6.       Voor welke datum denkt u duidelijkheid te verschaffen aan Storica?

 

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

 

Artikel delen:

Reageer