Voordelen door samenwerking Isala en VUmc

Zwolle – Patiënten van de Isala klinieken Zwolle die in het VUmc Amsterdam een allogene (stamcellen van een donor) stamceltransplantatie ondergaan, krijgen sinds drie jaar de nazorg van deze behandeling in het Oncologisch centrum Isala.

Het betreft vooral leukemiepatiënten die een transplantatie ondergaan met stamcellen van een donor. De transplantatie wordt uitgevoerd in een academisch centrum met een speciale vergunning. De intensieve nazorg kan echter goed geleverd worden op een afdeling hematologie in het ‘eigen’ ziekenhuis van de patiënt als die over de vereiste kennis en laboratoriumfaciliteiten beschikt. Daarmee wordt nazorg dichtbij patiënt en zijn naasten gebracht en dus minder belastend. Deze samenwerking is uniek in Nederland. Inmiddels zijn er vijftig Isala-patiënten op deze manier behandeld. Voordat de stamceltransplantatie kan worden verricht in het VUmc, krijgt een patiënt chemotherapie in het Oncologisch centrum Isala. In aansluiting daarop wordt de stamceltransplantatie uitgevoerd in het academisch ziekenhuis. Na een korte opname wordt de patiënt overgedragen naar het Oncologisch centrum Isala. In het eerste half jaar moeten patiënten gemiddeld wekelijks gecontroleerd worden op de effecten van de transplantatie. Dan zijn polibezoeken aan het ziekenhuis noodzakelijk. Nadat de nieuwe stamcellen zijn ingenesteld, wordt ook gestart met het afbouwen van medicatie die de afstoting onderdrukt. Juist in die periode is het mogelijk dat er complicaties kunnen ontstaan, doordat de nieuwe stamcellen afstotingsreacties zouden kunnen veroorzaken in het lichaam van de patiënt. Heropname in het ziekenhuis is soms het gevolg. Nazorg en heropname in de eigen regio is dan minder belastend voor patiënt en zijn naasten.

Patiënten vinden de intensieve nacontroles dichtbij huis zeer prettig. Zij kunnen het contact met hun eigen artsen en regieverpleegkundigen na het verblijf in het VUmc meteen weer oppakken. Bovendien scheelt het veel reistijd. Vermoeidheid is één van de bijwerkingen van stamceltransplantatie. Grote reisafstanden voor nacontroles kosten onnodig extra energie. Het Oncologisch centrum Isala onderhoudt tijdens de nazorgperiode intensief contact met het VUmc. Wekelijks worden alle patiënten besproken via videoconferentie, een efficiënte werkwijze. Doordat patiënten de voorbehandeling en de nazorg in het ‘eigen’ ziekenhuis krijgen, voorkomt dit ook het oplopen van wachttijden in het VUmc.

Artikel delen: