Voortgang fietstunnel Meppelerstraatweg vordert

Zwolle – Aan het kruispunt Oude Meppelerweg/ Meppelerstraatweg wordt hard gewerkt. Er wordt in de komende periode onder andere een tunnel gebouwd waardoor de doorstroming van de Oude Meppelerweg naar de Meppelerstraatweg en vice versa gemakkelijker en sneller wordt. Hier worden twee kruispunten omgebouwd tot één. Dit biedt straks een compleet andere aanblik.

22-11-2011_fietstunnel_ceintuurbaan_nog_een_half_jaar_geduld_1.jpg

Twee keer kort achter elkaar voor een verkeerslicht wachten behoort tot het verleden. Doordat fietsers en voetgangers via een tunnel onder de weg door gaan, is de doorstroming en veiligheid hier optimaal. De aanleg van de langzaamverkeertunnel gebeurt in twee fasen. Om voldoende ruimte te maken voor de bouw van de tunnel wordt het verkeer naar één rijbaan geleid. Eerst wordt de helft van de tunnel aan de kant van Dieze-Oost gebouwd. Het verkeer wordt dan over de oostelijke rijbaan geleid, dus aan de kant van Berkum. Tijdens de bouw van de tunnel aan de kant van Berkum rijdt het verkeer op de westelijke rijbaan, aan de kant van Dieze-Oost. Op de Ceintuurbaan worden de verkeersstromen gescheiden door een barrier. Door deze stevige afscheiding is de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd. Ook wordt door de barriers duidelijker hoe de rijbaan loopt. De werkzaamheden duren tot juli 2012.

Monitoren verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden wordt nauwkeurig in de gaten gehouden hoeveel extra verkeer er in de wijken rijdt door de werkzaamheden aan de Ceintuurbaan. Bij een sterke toename van sluipverkeer in de wijken worden er maatregelen getroffen om het sluipverkeer terug te dringen. De metingen worden verricht op de volgende locaties in de wijken:  

  • Wipstrik: kruispunt Brederostraat – Tesselschadestraat
  • Berkum: kruispunt Boerendanserdijk – Rechterland en brug Kuyerhuislaan
  • Dieze: kruispunt Hogenkampsweg – Van Wevelinkhovenstraat

Ook wordt er een rijtijdmeting gedaan op de Ceintuurbaan tijdens de ochtend- en avondspits. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt gemeten hoe lang men er over doet om vanaf de A28 bij het kruispunt met de Leo Majorlaan – Dr Spanjaardweg te komen. Wanneer de doorrijtijd tijdens de werkzaamheden erg toeneemt, worden er maatregelen getroffen om deze terug te dringen.

Artikel delen: