‘De Rode Loper’ in de van Karnebeekstraat

Zwolle – In 2012 wordt in de van Karnebeekstraat de ‘Rode Loper’ uitgelegd door de gemeente Zwolle: De straat wordt fietsstraat. De gemeente Zwolle neemt hiermee een belangrijk initiatief voor deze historische verbindingsroute tussen het Groot Wezenland en Schelle. Veiligheid en leefbaarheid voor iedereen worden door dit plan gestimuleerd. Een grote verbetering voor alle gebruikers!

rodeloperkarnebeekstraat.jpg

Deze straat kent ca. 2.500 snelverkeer én 15.000 fietsbewegingen per dag!! Getalsmatig beweegt de hele Zwolse bevolking zich 1x per week door de van Karnebeekstraat. Nu de ‘Rode Loper’ uitgerold wordt in de van Karnebeekstraat, is het de bedoeling de kunsttoepassing gelijktijdig met de herinrichting van de van Karnebeekstraat uit te voeren in overleg met de projectleiding. Bij de gemeentelijke planvorming is een bewonersgroep nauw betrokken geweest en zo is het idee gerezen dat er meer moet komen dan alleen een rode fietsbaan, lantaarns en bomen. De straat kan, als verbinding tussen de binnenstad en zuid met zoveel gebruikers, een podium zijn voor kunst waarin de rijke historie van de stad en de straat tot uiting komt. Vrolijke kunst, waar ook de duizenden scholieren en studenten die dagelijks door deze straat komen, plezier aan beleven!

Twee ideeën voor Stadsbudget/‘De Rode Loper’ :

Het eerste: In de 19e eeuw tot +/- 1950 waren in het voorste deel, grenzend aan het Wezenland touwslagerijen gevestigd. Het moet een indrukwekkend gebied zijn geweest waar lange lijnen werden gedraaid en gevlochten. Dit motief zou kunnen leiden tot een visuele verbinding, die de passant vanaf de stadsgracht tot aan de tunnel onder de IJsselallee leidt. Gedacht zou kunnen worden aan (vandalisme bestendige) kunst.

Het tweede: Het Hanzebad wordt afgebroken in 2013. Het beeld van de ‘kikkerhond’ zal er dan verlaten bij komen te staan. Dit kan aanleiding zijn een kunstproject tot stand te brengen over een lengte van 700 meter: nl. van het begin van de van Karnebeekstraat tot aan de Koggelaan. De route van het oude naar het nieuwe Gemeentehuis, Zwolle-Zuid en Centrum, uw huis, uw werk en jouw school.

De ‘Karnebekers’ menen dat een mooie, vrolijke route van en naar de stad voor Zwolle een verrijking is, waardoor de passanten met meer plezier gebruik maken van de bijzondere Van Karnebeekstraat. De initiatiefnemers zijn zich bewust van het ambitieniveau. Iedereen die ouder is dan 12 jaar en staat ingeschreven in de Gemeente Zwolle, kan op ‘De Rode Loper’ stemmen. Volg Twitter: @karnebeekstraat.

Artikel delen: