Politie IJsselland breidt aantal twitteraccounts uit

Zwolle – Onlangs heeft de politie IJsselland het aantal twitteraccounts aanzienlijk uitgebreid. Er zijn ondertussen 36 accounts aangemaakt. Met 31 van deze 36 accounts wordt al actief gewerkt. Dit zijn grotendeels accounts van wijkagenten, lokale teamchefs en de afdeling communicatie. Daar zijn recentelijk de de afdelingen Verkeer (verkeerscoördinatoren en team verkeersveiligheid), Milieu en Veiligheid op Straat Zwolle (VOS) bij gekomen.

De laatstgenoemde afdelingen doen dit elk vanuit hun eigen doelstelling: verbeteren van de verkeersveiligheid, opsporing en de voorkoming van milieudelicten en veiligheid tijdens het uitgaan (VOS Zwolle). Door het wel of niet volgen van bepaalde accounts kan de lezer van de tweets zelf bepalen welke informatie hij/zij wil lezen in zijn/haar timeline. En natuurlijk is een vraag stellen aan de wijkagent nu ook erg gemakkelijk geworden. De twitteraar is tenslotte maar een tweet van de vragensteller verwijderd.

Lijsten met twitteraccounts voor de politie IJsselland

Twitter is bij de politie IJsselland nog steeds volop in ontwikkeling. Een veelgestelde vraag is: Hoe kan ik de politie IJsselland het beste volgen? Met 36 accounts kun je tenslotte al snel het spoor bijster raken. De politie gebruikt daarom drie soorten lijsten. Twee lijsten op twitter zelf en een lijst op www.politie.nl/ijsselland.

Op www.twitter.com/politieijs/allzijn alle tweets in een overzicht te volgen zoals die door alle twitteraars van de politie IJsselland worden verzonden. Een overzicht van alle actieve accounts van de politie IJsselland is benaderbaar via de link: www.twitter.com/politieijs/all/members. Tot slot is er een lijst op www.politie.nl/ijsselland. Hier kunt u gemakkelijk per twitternaam zien welke afdeling of wijkagent er achter een naam zit.

Met name de lijst op politie.nl geeft een handig overzicht waarmee snel kan worden gecontroleerd of de wijkagent of teamchef van de eigen wijk al twittert. Ook staan daar de twitteraccounts van andere afdelingen van de politie vermeld.

Twitterlijst met alle tweets: www.twitter.com/politieijs/all

Twitterlijst met alle accounts: www.twitter.com/politieijs/all/members

Politie.nl: www.politie.nl/ijsselland/projecten/twitter.asp

Politie zet twitter in voor communicatie met de wijkbewoners

De politie wil twitter vooral inzetten voor de communicatie van de wijkagenten en de teamchefs met hun wijk/teamgebied. En dit werkt natuurlijk beide kanten op. De wijkagent kan via twitter zaken met zijn/haar lezers delen die spelen in de wijk maar de burger kan natuurlijk via twitter ook vragen stellen aan de wijkagent of de teamchef. Zij zullen dan, indien mogelijk, de vragen beantwoorden. Het kan voorkomen dat via twitter een vraag niet kan worden beantwoord in het kader van bijvoorbeeld de privacy. De wijkagent of teamchef zal dan vragen om via telefoon of anders contact op te nemen met de politie.

Algemeen twitteraccount politie IJsselland

Tijdens de proef met twitter startte de politie ook met een algemeen Twitteraccount van de politie IJsselland (@PolitieIJS), bijgehouden door de politievoorlichters van Politie IJsselland. Via @PolitieIJS worden allerlei (regionale) nieuwswaardige zaken gedeeld en ook rampencommunicatie naar de bevolking wordt via twitter gedaan. Maar er gebeurt meer: Het account wordt ook ingezet bij getuigenoproepen en daarnaast wordt er via het account antwoord gegeven op algemene vragen van burgers. Belangrijk hierbij is wel dat het account niet continu – 24 uur per dag – wordt gevolgd en dat sommige vragen niet altijd goed via twitter zijn te beantwoorden (bijv. in het kader van de privacy). Voor het doen van meldingen is twitter een minder geschikt kanaal. Voor (spoed)meldingen blijft het devies: Bel de politie! In dringende gevallen 1-1-2 en bij minder urgente zaken 0900-8844.

Artikel delen: