Leerlingen worden mediator bij kleine ruzies op school

Zwolle – Enkele leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisschool De IJsselhof aan de Staatssecretarislaan in Zwolle Zuid  zijn de afgelopen weken opgeleid als mediator. Woensdagmiddag ontvangen zij in het bijzijn van hun ouders het diploma. Het is de bedoeling dat deze leerlingen worden ingezet bij het oplossen van kleine ruzies op school.

De praktijk heeft uitgewezen dat leerlingen met behulp van een leerling-mediator heel goed in staat zijn om kleinere ruzies tussen kinderen op te lossen. Op deze wijze maakt de IJsselhof de kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Omdat alle leerlingen in de bovenbouwgroepen les hebben gekregen over hoe om te gaan met conflicten, zijn alle leerlingen zich bewuster geworden van de rol van de ander. Ruzietjes op het schoolplein zijn van alle dag. Dat was vroeger niet anders. Meestal was het echter de leerkracht zelf die de oplossing aandroeg of zelfs oplegde. De IJsselhof wil heel bewust de leerling zelf een verantwoordelijkheid geven in het zoeken naar een oplossing. Natuurlijk blijft de leerkracht op de achtergrond aanwezig om de leerling-mediator te ondersteunen. Dat niet alle conflicten zich hier voor lenen spreekt voor zich zelf. Soms is ingrijpen van de leerkracht nog steeds nodig. Met het invoeren van mediation hoopt de IJsselhof een bijdrage te leveren aan een veilig schoolklimaat.

Artikel delen: