Zwolle in gesprek over alcohol en drugs

Zwolle – Op maandagavond 28 november organiseert de gemeente Zwolle op initiatief van de gemeenteraad een rondetafelgesprek over Alcohol en Jeugd. Voor dit gesprek zijn jongeren, ouders, vertegenwoordigers van binnenstad-ondernemers, horeca,  onderwijs, sport, gezondheidszorg, politie en verslavingszorg uitgenodigd.

Jongeren in Nederland gaan steeds vaker, steeds vroeger en steeds meer drinken. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de jongeren zelf als voor onze samenleving. De gemeenteraadsleden gaan tijdens het rondetafelgesprek samen met partners in de stad ervaringen uitwisselen en bekijken welke stappen genomen kunnen worden om drankgebruik bij jongeren terug te dringen.

Programma

Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie en thee. Om 19.30 uur is de aftrap van het rondetafelgesprek. Daarna worden ervaringen uitgewisseld en oplossingsrichtingen verkend. Om 21.00 uur worden conclusies en eventueel vervolgafspraken gemaakt en daarna is er gelegenheid tot napraten. De bijeenkomst vindt plaats in de TAK-zaal van het Stadhuis, Grote Kerkplein 15 te Zwolle.

Welkom

Belangstellenden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via Y.Slagman-Duthler@zwolle.nl.

Artikel delen: