Pelikaan wil met sportbus Sport Dichterbij brengen

Zwolle – Sport Dichterbij is het nieuwste idee dat door De Pelikaan bedacht en uitgewerkt is voor Zwolle. Het idee is voortgekomen uit de ervaringen die de afgelopen 4 jaar zijn opgedaan in en de lokale verbindingen en samenwerkingen die aangegaan zijn tijdens onze NOC*NSF proeftuin periode van 2007 tot 2011. De Pelikaan daarin vernieuwend sportaanbod ontwikkeld aan de hand van thema’s als Gehandicaptensport, Seniorensport, het Onderwijs en Bedrijfsleven om daarmee ook ons sociaal maatschappelijk sportieve gezicht en brede innovatieve sportaanbod aan Zwolle te tonen.

Bij de verschillende doelgroepen en het aanbieden van sport merkte De Pelikaan met regelmaat enthousiasme bij leiding en sporters maar vaak bleek de vervoersproblematiek voor ons voor hen alsook voor vele andere sportaanbieders in Zwolle de ontbrekende schakel. Daar heeft De Pelikaan nu iets op verzonnen voor en door Zwolle: Sport Dichterbij met de maatschappelijke sportbus van Zwolle. "Hiermee zijn we straks in staat om datgene wat we hebben gedaan en nog doen op De Pelikaan ook nog dichterbij de inwoners te brengen alsook te delen en te spreiden over de stad." Sport Dichterbij is vernieuwend en aanvullend op hetgeen er al gebeurd en is daarmee de nog ontbrekende sportieve schakel in de stad Zwolle! Voor dit sportieve plan is een Stadsbudget aangevraagd.

Wat is Sport Dichterbij?

Dichterbij brengen van Sport en inwoners van Zwolle. Wij gaan een door het Zwols bedrijfsleven gefinancierde maatschappelijke sportbus inzetten. Deze bus, eveneens geschikt voor personenvervoer, rijdt in Zwolle rond om met speciale daartoe geschikte mobiele sportmaterialen een laagdrempelig sport- en beweegaanbod te verzorgen dichterbij en voor doelgroepen die op dit moment sport- en beweegaanbod ontberen. Uit onderzoek blijkt dat in de omgeving waar zij verkeren vervoer, geschikte materialen en professionele begeleiding ontbreekt en de voornaamste redenen zijn om niet te sporten. Locaties en organisaties waar wij ons in Zwolle op richten zijn zowel binnen als buiten dichtbij en geschikt: schoolpleinen bij basis- en speciaal onderwijs, parkeerplaatsen in de wijk of bij winkelcentra maar ook in gymzalen, op sportvelden of andere ruimtes zoals trapveldjes en speeltuintjes in/nabij wijkcentra of zalen in revalidatie- en verzorgingscentra voor senioren. Daarnaast kan de bus ingezet worden voor en door Zwolse sportverenigingen die structureel met vervoersproblematiek kampen bij bijvoorbeeld hun gehandicaptensportaanbod.

Ons idee is goed voor Zwolle want:

Het is uniek, vernieuwend en past in het thema “Samen Maken we de (Gezonde) Stad”. We“vereenzamen”, zijn passief, bewegen te weinig en ontmoeten elkaar niet meer! Sport zorgt voor de verbinding en voor de daadwerkelijke ontmoeting tussen mensen en draagt bij aan vitaliteit in de wijk. Ons idee Sport Dichterbij geeft iedereen een kans om kwalitatief in beweging te komen. De sociale “live” aanwezige contactmomenten verzadigen in digitale contacten; terwijl het buiten verblijven groeiende is. Ouders, senioren, buren, scholen, kinderen kunnen we middels sport en gerichte communicatie laten integreren op wijkniveau. Mensen die een beperking hebben kunnen bijvoorbeeld prima sporten met kinderen en senioren.

U herkent vast het volgende verhaal!

Een kind van zes die graag op voetbal wil, maar eerst z’n zwemdiploma moet halen. Mag dus niet op voetbal en zoekt zijn plezier binnen of achter de computer. Maar een keer in de week naar de bus van Sport Dichterbij waar een wedstrijdje wordt gespeeld is toch ook voetbal. Een ieder kan kennis maken met elke sport, maar ook met elkaar. Dichterbij Sporten wordt laagdrempelig ingezet met professionele en deskundige begeleiding in samenwerking met lokale partners. Deze partners geven een bijdrage naar vermogen. De beter bedeelden dragen daarnaast bij aan het sporten en bewegen mogelijk maken voor de minder bedeelden.

Voor welke groepen/belangstellenden is Sport Dichterbij bedoeld?

Jeugd willen wij gericht bereiken via de niet brede basisscholen van openbaar onderwijs Zwolle en de speciaal onderwijsschool De Twijn bijvoorbeeld alsook door gewoon in de wijk waar zij vertoeven in opdracht sportaanbod te verzorgen. Mensen met een beperking gaan wij bereiken door hen op de locaties te bezoeken waar zij wonen, werken dan wel recreëren. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld Frion en Wezo. Om senioren te bereiken geldt hetzelfde. Wij denken hen te bereiken op de plekken waar zij wonen/recreëren, datzelfde geldt voor de doelgroep daklozen/zwerfjongeren waarmee wij al ruime ervaring hebben in het verzorgen van sport. Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking in dit idee met Zwolse organisaties als bijvoorbeeld openbaar onderwijs Zwolle, Frion, Wezo, De Twijn, het bedrijfsleven, Travers, WijZ, Leger des Heils, Sportief Zwolle en SportService Zwolle. Daarnaast biedt het verzorgen van sportaanbod voor meerdere verschillende doelgroepen, het doorontwikkelen en monitoren van Sport Dichterbij een uitstekende leerwerkomgeving voor HBO- en MBO studenten.

Op de website www.zwolle.nl/stadsbudget staat meer informatie en is voor iedere inwoner van Zwolle de mogelijkheid om vanaf maandag 28 november a.s. t/m zondag 11 december a.s. éénmalig zijn stem uit te brengen op de vele ideeën die er zijn ingediend.

Artikel delen: