Uitnodiging bewoners Dieze-Oost voor wijkplatform

Zwolle – Wijkwethouder Nelleke Vedelaar nodigt bewoners van Dieze-Oost uit voor het wijkplatform Dieze-Oost op woensdag 30 november 2011. De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum Dieze-Oost, Zerboltstraat 61 en begint om 19.30 uur.

Tijdens het wijkplatform geeft wijkmanager Heleen Gansekoele een presentatie van de cijfers uit het Buurt voor Buurt onderzoek 2011: leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De politie IJsselland informeert de aanwezigen over Burgernet. Ook komen actualiteiten als netwerktafel en de stand van zaken renovatie omgeving Simon van Slingerlandtplein en Meppelerstraatweg aan de orde.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen: