Wijkplatform over verkeersinfrastructuur Spoolde

Zwolle – Wijkwethouder Filip van As nodigt bewoners van Spoolde uit voor het wijkplatform Spoolde op woensdag 30 november 2011. De bijeenkomst vindt plaats in de Eben Haezer, Nilantsweg 109 en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt voorgezeten door avondvoorzitter de heer Hessel Rienks. Tijdens het wijkplatform wordt voornamelijk de verkeersinfrastructuur Spoolde besproken en toegelicht. Het gaat hierbij o.a. om de Turnhoutsweg, de Hertsenbergweg en de aanpassingen aan de carpoolplaats.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen: