Kritiek CDA over voortgang N35 Wijthmen-Nijverdal

Zwolle – De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat minister Schultz van Verkeer het spoor bijster is over de N35. In een recente brief aan de Kamer stelt Schultz dat zij geen prioriteit geeft aan verbetering van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Evenmin wil zij onderzoek doen naar structurele maatregelen bij Raalte. Dat zegt oud- raadlid van Zwolle en Tweede Kamerlid Eddy van Hijum dinsdag.

Volgens het CDA verlaat de minister hiermee de ‘marsroute’ die de vorige periode met de regio werd ingezet om de N35 op te waarderen tot een 2×2 stroomweg van 100 km/uur. “We mogen van minister Schultz straks op bijna alle snelwegen 130 rijden, maar voor de belangrijkste verkeersader tussen Zwolle en Twente heeft zij geen ambitie”, constateert Van Hijum teleurgesteld. De voorganger van de huidige minister – Camiel Eurlings – wees in 2008 de N35 aan als één van de wegen tussen stedelijke netwerken van economisch belang waarop de maximumsnelheid omhoog moet naar 100 km/uur (Mobiliteitsaanpak, augustus 2008). Ook sprak Eurlings zich meerdere malen uit voor een snel tracébesluit voor het traject Wijthmen-Nijverdal. De N35 lijkt echter niet op het netvlies van de huidige minister te staan. Dit tot ergernis van het CDA, dat zich in de Kamer al jarenlang inzet voor het opwaarderen van het ‘karrenspoor’.

De verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen en tussen Wierden en Nijverdal gaat overigens wel gewoon door. Maar ook over de voortgang van deze verbeteringen is het CDA niet tevreden. Beide trajecten zijn onderdeel gemaakt van de Crisis- en Herstelwet, zodat de uitvoering versneld kon worden en de werkgelegenheid in de bouw een impuls zou krijgen. Tot dusverre is er nog geen schop in de grond gegaan, constateert het CDA.

Het CDA zal in het debat over de infrastructuurplanning van het Rijk (MIRT) vragen om de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal weer op de rijksagenda te plaatsen. Maar ook de regio (overheden, bedrijfsleven) zal zich bij de minister en de Kamer moeten laten horen, denkt het CDA. Daarnaast is het van belang dat de provincie en gemeenten laten zien dat ook zij bereid zijn om te investeren in het opwaarderen van de N35.

Artikel delen: