GL Zwolle pleit voor fietswensen-analyses per wijk

Zwolle – Fietsen is gezond. Wie fietst, krijgt meer beweging dan wie de auto pakt. Door een wijk veiliger, prettiger en toegankelijker te maken zullen ouders makkelijker en sneller hun kind zelfstandig naar school en andere bestemmingen in de buurt sturen, zodat hun kind niet met de auto hoeft te worden gebracht. GroenLinks wil daarom voor alle Zwolse wijken een fietswensen-analyse op laten stellen. Dit in navolging van de analyse van de wijk Diezerpoort door studenten van de Hogeschool Windesheim onder supervisie van het lectoraat De Gezonde Stad.

verkeerdieze.jpg
De uitgebreide fietswensen-analyse in Diezerpoort heeft allereerst de ‘kindbestemmingen’ in kaart gebracht. Dit gebeurde met medewerking van kinderen zelf uit de wijk. Voor elk knelpunt is met inschakeling van een verkeersdeskundige van de gemeente een oplossing bedacht. GroenLinks is onder de indruk van het instrument van de fietswensen-analyse. "Met name de kinderparticipatie spreekt ons zeer aan: het lijkt ons een grondige en effectieve manier om de kinderen en uiteindelijk ook volwassenen in een wijk te stimuleren tot het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl. Vandaar dat wij het college van B&W willen voorstellen om voor alle Zwolse wijken zo’n fietswensen-analyse op te stellen. Daarvoor is het van belang de ervaringen in Diezerpoort mee te wegen."

Het idee achter Wijken voor de Fiets is eenvoudig: door een wijk veiliger, prettiger en toegankelijker te maken zullen ouders makkelijker en sneller hun kind zelfstandig naar school en andere bestemmingen sturen, zodat hun kind niet met de auto hoeft te worden gebracht.

De uitgebreide fietswensen-analyse in Diezerpoort (het volledige projectverslag beslaat 152 pagina’s) heeft allereerst de ‘kindbestemmingen’ in kaart gebracht. Dit gebeurde met medewerking van kinderen zelf uit de wijk. Het komt niet vaak voor dat kinderen participeren in een project. Door deze vernieuwende aanpak zijn er elf knelpunten gesignaleerd en geanalyseerd op routes die de kinderen in de wijk veel gebruiken. Daarbij gaat het om onoverzichtelijke situaties, straten waar auto’s hard rijden, lastige en/of onveilige oversteken en rotondeproblemen, maar bijvoorbeeld ook om een voetpad dat ten onrechte door fietsers wordt gebruikt en een sociaal onveilige straat, die niet uitnodigt tot lopen en fietsen. Voor elk knelpunt is met medewerking van een verkeersdeskundige van de gemeente een oplossing bedacht. Bijgaande poster, die in 2010 is vervaardigd voor een internationaal congres, geeft een kort overzicht van de aanpak, de knelpunten en de voorgestelde oplossingen.

GroenLinks is onder de indruk van het instrument van de fietswensen-analyse (de Engelse term op de poster is overigens completer: Cycle & Walk Wishes Analysis). Met name de kinderparticipatie spreekt ons zeer aan: kinderen hebben vaak van andere dingen last dan volwassenen, kinderen zijn goede waarnemers en hun ervaringen kunnen het best uit de eerste hand worden gehoord. Bovendien lijkt het ons een grondige en effectieve manier om de kinderen en uiteindelijk ook volwassenen in een wijk te stimuleren tot het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl.

Vandaar dat GL aan het collehge wil voorstellen om voor alle Zwolse wijken zo’n fietswensen-analyse op te stellen. Daarvoor is het van belang de ervaringen in Diezerpoort mee te wegen. Dit brengt ons dan ook tot de volgende vragen. Vragen:

1. Wat is tot nu toe gedaan met de aanbevelingen uit de fietswensen-analyse van Diezerpoort? Zo ja, wat dan? Zo nee, waarom niet?

2. Onderschrijft u het nut en het belang van het instrument van de fietswensen-analyse voor Zwolle Gezonde Stad en Jongeren op Gezond Gewicht?

3. Zijn voor meer wijken dergelijke analyses gemaakt, in uitvoering of voorbereiding?

4. Bent u het met ons eens dat het goed zou zijn voor alle Zwolse wijken een fietswensen-analyse op te stellen met medewerking van kinderen en jongeren uit de wijk en de aanbevelingen die uit zulke analyses voortkomen op te volgen?

GL Zwolle

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.