Aannemer Ruimte voor de Rivier Zwolle bekend

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ruimte voor de Rivierplannen aan de IJssel bij Zwolle, laat de werkzaamheden uitvoeren door Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V. / Ploegam B.V. Het waterschap koos deze aannemerscombinatie op basis van prijs en kwaliteit. 

image1.jpga.jpg
Artist impression van de oude (boven) en nieuwe (onder) situatie…

De aannemerscombinatie deed de economisch meest voordelige inschrijving. De combinatie scoorde met name hoog op de kwalitatieve beoordelingscriteria planning en beperking van hinder tijdens de uitvoering. Begin 2012 start de aannemerscombinatie met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering, zoals het in detail uitwerken van het ontwerp en de planning. Daarna gaan de daadwerkelijke graafwerkzaamheden in de Zwolse IJsseluiterwaarden bij Schelle/Oldeneel en de bouw van de nieuwe dijk bij Westenholte van start. Ruimte voor de Rivier Zwolle moet in 2015 gereed zijn.

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vormt samen met Dijkverlegging Westenholte Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee houdt het Waterschap Groot Salland Zwolle en achterland veilig en droog in tijden van hoogwater. Om de IJssel meer ruimte te geven wordt bij Westenholte de ruim twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, wordt de uiterwaard vergraven en komt er een nieuwe watergeul tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. De aan te leggen geulen stromen mee in periodes van hoogwater.
Naast het vergroten van de hoogwaterveiligheid is er ook aandacht voor het landschap. Zo wordt bij Westenholte het nieuwe buitendijkse gebied deels ingericht als natuurgebied en krijgt Schelle het bekende ‘Voerman-landschap’. Ook krijgen de gebieden verschillende nieuwe recreatieve functies.

Ruimte voor de Rivier Zwolle is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Langs de IJssel krijgt de rivier op 8 plaatsen meer ruimte. Onder andere door maatregelen als dijkterugleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor de mensen langs de IJssel. De locaties voor de projecten zijn zorgvuldig uitgekozen. Alle projecten houden met elkaar verband en zorgen samen voor de benodigde waterstanddaling.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.