Licht op groen voor herontwikkeling Kraanbolwerk

Zwolle – De herontwikkeling van het Kraanbolwerk om het huidige bedrijfsterrein met de Schaepmangebouwen om te vormen tot een hoogwaardige woningbouwlocatie in de binnenstad van Zwolle is weer een belangrijke stap verder. Schaepman, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en gemeente Zwolle hebben daartoe een koop- en een uitgifteovereenkomst getekend.

kraanbolwerk.jpg

In het voorjaar 2011 sloten de drie partijen een voorovereenkomst. Die is vervolgens verder uitgewerkt en omgezet in een koop- en een gronduitgifte-overeenkomst. Als basis voor de herontwikkeling dient een stedenbouwkundig plan waaraan de gemeente samen met AM het afgelopen jaar heeft gewerkt. Het college legt het stedenbouwkundig plan in december voor aan de raad. Wethouder Erik Dannenberg: “Ik ben zeer verheugd met het bereikte onderhandelingsresultaat en met dit stedenbouwkundig plan voor het Kraanbolwerk. Hiermee is aan belangrijke voorwaarden voldaan om dit gebied nu tot een echt volwaardig onderdeel van de binnenstad te maken.”

Het stedenbouwkundig plan voor de locatie Kraanbolwerk, biedt ruimte voor onder andere circa 106 appartementen en 48 woningen. In totaal een bouwvolume van ongeveer 23.000 m². Bij het opstellen van het plan en de gewenste beeldkwaliteit is in de maanden april tot juni 2011 de klankbordgroep Kraanbolwerk actief betrokken. Ook is via de gemeentelijke website gepeild onder Zwollenaren wat men van de plannen vindt. Driekwart van de binnengekomen reacties op de enquête waren positief, maar net als binnen (een deel van) de klankbordgroep waren hier ook kritische geluiden te beluisteren over de schaal en maat van het plan. Onder de positieve reacties was juist vaak te lezen dat men het plan wel goed vindt aansluiten bij de omgeving.

De Volharding

In het stedenbouwkundig plan wordt uitgegaan van het bewaren van de karakteristieke voorgevel van De Volharding en inpassing hiervan in het bouwplan.

Vervolg

De Zwolse gemeenteraad zal nog dit jaar besluiten over het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie.

Na de sloop van de huidige gebouwen door Schaepman vindt, in relatie met de bouwplanontwikkeling, de sanering plaats van de ernstig vervuilde bodem. Om de bouw op het Kraanbolwerk mogelijk te maken wordt in 2012 een bestemmingsplan opgesteld.

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het rijk, provincie en gemeente van samen € 10 mln.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. De wethouder kan dan wel zeer verheugd zijn, maar ik heb begrepen dat de deelnemers aan de klankbordgroep nog lang niet zo verheugd zijn. Met name de kolosale bouwhoogtes en het feit dat je op de “kop” van het eiland geen bereikbaarheid naar het water hebt.


  ⚠️ Meld

 2. Ra ra waar blijft het geld? Nu 10 miljoen extra subsidie, lagere prijs overname van de grond Schaepmanlocatie, kleiner bouwoppervlak (geen Lenderinklocatie), naar verhouding evenveel woningen tegen de zelfde prijzen, zelfde massale bebouwing en hoogbouw als in voorgaande schetsen, langere geplande bouwperiode en in gedeelten tot 10 jaar dus geen investeringsrisico, geen openbare aanbesteding, in afwijking met eerder bestemmingsplan beschermt stadsgezicht hoger dan 16 meter plat dak. Meer dan 100 tegenwoordig niet meer gewenste flatwoningen, voor het oog bedriegende schetsen en dit alles ten behoeve van een stenenschuiver die er belang bij heeft zoveel mogelijk stenen op elkaar te leggen om met de grote sigarendoos in de hand rond te kunnen gaan.


  ⚠️ Meld

 3. Ach, vanuit de Peperbus ziet het er nog wel schattig uit. Jammer dat er geen horeca gaat komen. Zal best goed toeven zijn op een warme zomeravond.


  ⚠️ Meld

 4. Straks weer de nodige problemen met de bereikbaarheid van het gebied en de nodige parkeerproblemen .Ze bouwen raak appartementen binnen het centrum terwijl steeds meer mensen van een appartement af willen vanwege de kosten voor de ver.van eigenaren.De stad autoluw maken en toch bewoners naar het centrum lokken kan het niet meer begrijpen.Als je daar straks woont en wilt er familie ontvangen die met de auto komen kunnen die in de toekomst nergens in de buurt kwijt.Het parkeerdek noordereiland gaat met de tijd ook verdwijnen en in de buurt van de rembrandtlaan is vergunninghouders.


  ⚠️ Meld

 5. @wichert: als het weer goed gaat komen met de economie dan kan er niks meer bij. Ik zeg: combineer dit meteen met winkels en horeca. Is een unieke plek, zo’n landtong.


  ⚠️ Meld

 6. Tsja wie wil/kan er nu nog investeren in een dure horecaonderneming,ik denk dat de prijzen daar niet goedkoop zullen zijn ,je hebt wel gelijk dat het er een mooi plekje voor is.En wat dacht je van winkels .Overal komt leegstand ,dan nog eens Katwolderplein erbij met winkels en nu hier weer.Ik heb mijn twijfels erover en zou het beter vinden om ons te richten om het huidige winkelbestand bezet te houden,of er moeten echt hele grote trekkers komen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.