Herinrichting Brederostraat Wipstrik-Noord

Zwolle – Bewoners van de Wipstrik-Noord kunnen nog volop meedenken en -praten over de verkeerssituatie van hun buurt. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan een voorlopig ontwerp voor de (her)inrichting van een gedeelte van de Brederostraat. Een werkgroep met onder meer buurtbewoners bedenkt bovendien manieren om de verkeersveiligheid in de Wipstrik te vergroten.

Aanwonenden van de Brederostraat kunnen op korte termijn een brief verwachten waarin zij geïnformeerd worden over de toekomstige inrichting van de Brederostraat, tussen de Tesselschadestraat en de Jacob Catsstraat. Aanwonenden kunnen aangeven hoe zij denken over de toekomstige inrichting van de Brederostraat. De reacties worden gebruikt om een voorlopig ontwerp voor dit weggedeelte te maken.Volgend jaar wordt onderhoud gepleegd aan de Brederostraat tussen de Tesselschadestraat en de Jacob Catsstraat. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden ontstaan er mogelijkheden om het profiel van dit wegvak beter aan te laten sluiten bij dat van een 30 km/uur weg. De Wipstrik-Noord is sinds vorig jaar een 30-kilometerzone. De aanstaande herinrichting van de Brederostraat is aan een aantal (verkeerskundige) voorwaarden gebonden.

Project

In 2009 is de gemeente Zwolle een project begonnen om de ‘Schrijversbuurt’in te richten als 30 km/uur zone. Bij de planvorming konden bewoners van de Wipstrik-Noord aangeven of de maximale snelheid op de Brederostraat 50 km/uur moest blijven of dat de weg de status moest krijgen van een 30 km/uur weg. Het merendeel van de bewoners vond dat de weg onder het 30 km/uur regime moet vallen. Met de onderhoudswerkzaamheden die voor komend jaar op het programma staan, ziet de gemeente kansen om een deel van de weg in te richten volgens normen die passen bij een 30-kilometerzone.

Wensen

Het onderhoudsproject sluit goed aan bij de wensen van bewoners van de buurt. Geïnspireerd door het actiecomité ‘Wipstrik Veilig’ stuurden veel buurtbewoners de gemeente een reactie waarin zij hun zorgen uitten over de recente verkeerssituatie in de buurt.

De gemeente haakt daar op in door het onderhoud aan de Brederostraat naar voren te schuiven. Al eerder is op het kruispunt Herenweg-Brederostraat een ‘visueel’ plateau aangelegd. Bovendien worden er zodra de weersomstandigheden dit toelaten, in de Brederostraat en Tesselschadestraat snelheidsremmende chicanes geplaatst. Daarnaast gaat een aantal bewoners met de gemeente in een communicatiewerkgroep meedenken over hoe weggebruikers in de Wipstrik ‘tussen de oren’ kunnen krijgen dat de maximale snelheid hier 30 kilometer per uur is en dat verkeer van rechts voorrang heeft.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Kijk aan, dan kunnen ze op dat gedeelte ook gaan handhaven op de snelheid. misschien dat ze dan wat rustiger gaan rijden op dat stuk.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.