Ketenzorg voor dwarslaesiepatiënten in Overijssel

Zwolle – De revalidatiecentra Het Roessingh in Enschede en De Vogellanden in Zwolle zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor de behandeling van dwarslaesierevalidanten. De samenwerking komt erop neer dat dwarslaesierevalidanten in principe eerst naar Het Roessingh gaan voor de eerste fase van de behandeling. Vorige week is het samenwerkingscontract ondertekend door de bestuurders van beide centra.

Het Roessingh is een van de acht centra met een gespecialiseerde afdeling voor dwarslaesie­revalidatie en kan als zodanig alle dwarslaesierevalidanten, zowel klinisch als poliklinisch, in behandeling nemen. De Vogellanden biedt momenteel, behalve poliklinische revalidatie voor alle niveaus, alleen klinische revalidatie aan lage dwarslaesierevalidanten. Slechts in uitzonderingsgevallen, op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende revalidant, kan iemand met hoge dwarslaesie in De Vogellanden terechtkomen. Het Roessingh en De Vogellanden zijn nu overeengekomen dat alle klinische dwarslaesierevalidanten die in het werkgebied van De Vogellanden wonen, voor de eerste fase van de revalidatie verwezen worden naar Het Roessingh.


Na deze eerste revalidatiefase worden de revalidanten terugverwezen naar De Vogellanden om daar de klinische dan wel poliklinische revalidatie voort te zetten. Ook eventuele nazorg vindt plaats in De Vogellanden. Er kan hierbij altijd een beroep gedaan worden op de expertise van het dwarslaesieteam van Het Roessingh.

Behandelkader

Het Roessingh en De Vogellanden geven met deze overeenkomst gezamenlijk invulling aan het Behandelkader Dwarslaesie dat dit voorjaar is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en Revalidatie Nederland. In dit Behandelkader Dwarslaesie is vastgelegd dat mensen met een hoge dwarslaesie of met bepaalde stoornissen na de ziekenhuisfase opgenomen moeten worden in een revalidatiecentrum met een in dwarslaesierevalidatie gespecialiseerde afdeling. Een dergelijke afdeling moet voldoen aan bepaalde criteria van behandelaanbod, deskundigheid en faciliteiten.

Win-winsituatie

Door deze samenwerking hoeven revalidanten die vanwege hun dwarslaesie naar het verder weg gelegen Roessingh gaan, niet langer dan noodzakelijk daar behandeld te worden. Zij krijgen dus de hoogwaardige revalidatiebehandeling die Het Roessingh kan bieden, terwijl de belasting op de reistijd beperkt blijft. Ook voor de beide revalidatiecentra geeft het voordelen. Door meer dwarslaesierevalidanten te behandelen kunnen de centra meer ervaring opdoen en zich dus verder ontwikkelen op het gebied van dwarslaesie. Hiervoor zal ook afstemming van behandelprotocollen en inhoudelijke uitwisseling plaatsvinden.

Artikel delen: