Convenant samenwerking Hanzelijn Monitor

Zwolle – Tijdens het bestuurlijk overleg van 7 december van de vier Hanzelijngemeenten wordt het convenant samenwerking Hanzelijn Monitor ondertekend. De gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle hebben het Lectoraat Area Development van de Christelijke Hogeschool Windesheim gevraagd een onderzoeksvoorstel te maken dat de belangrijke gevolgen van de Hanzelijn in beeld brengt. Met de Hanzelijn Monitor wordt aan dat verzoek invulling gegeven.

De aanleg van de Hanzelijn betekent een kortere reistijd voor reizigers tussen het westen en het noorden van Nederland en heeft betekenis voor de steden die aan de spoorlijn liggen en hun onderlinge relaties. Het kan worden gezien als de laatste grote stap in het verbinden van het Nieuwe Land met het Oude Land. Het is een belangrijke stap in de ambitie om Lelystad en Zwolle volwaardig via het spoor met de tussenliggende gemeenten te verbinden.

Onderzoek effecten

Het is ook een unieke kans om te onderzoeken wat het effect van nieuwe infrastructuur is op netwerkrelaties, het ruimtegebruik, de mobiliteit en de ruimtelijke ontwikkeling van plekken in een regio. Met de Hanzelijn Monitor wordt een aantal indicatoren op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid van belangrijke plekken meerdere jaren gevolgd. Voordat de nieuwe dienstregeling in 2013 van start gaat, wordt een nulmeting uitgevoerd met aannames en verwachtingen van de effecten. In de drie jaren daarna worden de jaarlijkse ontwikkelingen gevolgd.

Het convenant wordt op 7 december ondertekend door de burgemeesters Meijer (Zwolle), Horselenberg (Lelystad) en De Jonge (Dronten) en wethouder Treep (Kampen).

Artikel delen: