Zwolle werkt mee aan duurzame proef LNG

Zwolle – Zwolle staat, onder strikte voorwaarden, een tijdelijke installatie voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) toe aan de Hoekerweg 20 – op bedrijventerrein Voorst. De installatie is nodig om in Zwolle ervaring op te kunnen doen met deze duurzame brandstof voor vrachtwagens.

De installatie is een initiatief van Ballast Nedam. Omdat het ontbreken van landelijke richtlijnen voor een dergelijke installatie leiden tot langdurige en ingewikkelde procedures duurt het nog enige tijd voordat een vaste LNG-installatie in de stad in gebruik kan worden genomen. De verwachting is dat volgend jaar aan de Kleefstraat op bedrijventerrein Hessenpoort zo’n vast afleverpunt wordt geopend voor voertuigen die op LNG rijden.

Ervaring

Burgemeester en wethouders zien zwaarwegende argumenten om de tijdelijke LNG-installatie aan de Hoekerweg toe te staan, tot het afleverpunt op Hessenpoort in gebruik wordt genomen. Zonder de tijdelijke tankvoorziening kan Ballast Nedam geen ervaring opdoen met de door LNG aangedreven vrachtwagens. Dat – door de rijksoverheid gesubsidieerde – duurzaamheidsproject past uitstekend in het streven van de gemeente Zwolle om duurzaamheid op alle fronten te ondersteunen.

Door constructief om te gaan met de bestaande regels kan nu ruimte worden gegeven aan de techniek van de toekomst. Zwolle geeft daarmee invulling aan een van de ambities uit het college-akkoord.

Voorwaarden

Vanzelfsprekend zijn in de gedoogbeschikking voor de installatie die de komende maanden op Voorst gebruikt kan worden voor het innovatieve, duurzame project (strikte) voorwaarden opgenomen, met het oog op onder meer veiligheid, milieu en ruimtelijke kwaliteit. De beschikking is geldig tot 1 juni 2012.

Artikel delen: