Subsidie voor nieuw Stadsfestival in Zwolle

Zwolle – Het Stadsfestival, dat in de zomer van 2012 voor het eerst georganiseerd wordt, kan van de gemeente Zwolle een subsidie van € 80.000,- tegemoet zien. Ook Theater The Young Ones, de Joseph Wresinski Stichting krijgen een bijdrage voor hun activiteiten. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het verstrekken van deze subsidies.

thorbecke_16_1_van_1.jpg

Het Stadsfestival is een jaarlijks festival aan het begin van het culturele seizoen dat zich langs de Zwolse gracht afspeelt. Het uitgangspunt is kennismaken met de stad, met het culturele aanbod in Zwolle en bijzondere locaties in de binnenstad. Door middel van routes met verschillende thema’s, op, over en langs het water kan het publiek een breed aanbod aan voorstellingen bezoeken van professionele en amateurgezelschappen uit Zwolle en de regio. Daarnaast worden op verschillende plekken in de binnenstad grotere voorstellingen geprogrammeerd. Op het Rodetorenplein, het hart van het festival, vinden gratis toegankelijke voorstellingen plaats. Het Stadsfestival sluit af met het Thorbeckegrachtconcert.

Het Stadsfestival past in de ambities van de Cultuurnota, participatie en sterke stad. “Door samen te werken met andere, al bestaande festivals, is een brede programmering mogelijk met voor ieder wat wils”, aldus cultuurwethouder Nelleke Vedelaar.

Stichting The Young Ones is een culturele werkplaats voor jong (theater)talent. Door de samenwerking met diverse welzijns- en onderwijsinstellingen kunnen de jongeren het geleerde in de praktijk brengen bij de instellingen. Daarnaast heeft The Young Ones een sterke link met de Diezerpoort, waardoor de jongerenparticipatie gestimuleerd wordt. Deze verbinding zou uitgebreid worden naar de Indische Buurt en aangrenzende wijken. Als bijdrage in de exploitatie ontvangt de Stichting € 20.000,–

De Wresinski Stichting is uniek in Nederland. Ze maakt toneel met arme mensen over arme mensen. De theatervoorstellingen worden positief ontvangen. Onlangs is er ook een koor bij gekomen. De stichting werkt met professionele theatermakers en betrekt bij haar voorstellingen ook mensen die zelf niet in armoede leven, maar er wel mee te maken krijgen zoals mensen werkzaam bij woningcorporaties, gemeente of vrijwilligers bij de voedselbank, diaconie. Met de voorstellingen en het koor draagt de Wresinski stichting bij aan participatie van een kwetsbare doelgroep. Zowel door zelf mee te doen als de beeldvorming over de leefwereld van de allerarmsten bij een breed publiek in en buiten Zwolle. De Stichting financiert haar eigen producties, maar mist een financiële basis voor de vaste lasten. Tot en met 2015 krijgt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting jaarlijks een bijdrage van € 19.000,–

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Weer een nieuw Stadsfestival. Na De Stad Als Theater en Zwart nu het Stadsfestival. Hoe lang gaat deze club het uithouden? Wie zijn de organisatoren van het Stadsfestival eigenlijk?


    ⚠️ Meld

  2. precies, wie regelt dit festival. het ging bij de vorige twee ook fout vanwege de pot met goud, aan het begin van de regenboog wel te verstaan.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.