Eén loket voor ondersteuning financiële administratie

Zwolle – De partijen die werkzaam zijn binnen de Formulierenhulp gaan intensiever samenwerken en vormen vanuit één centrale front-office één gezicht richting de cliënt. Dit is wat het college de gemeenteraad adviseert om te komen tot één loket op het gebied van Formulierenhulp.

De pilot Formulierenhulp, waarbij kwetsbare groepen ondersteuning krijgen bij de financiële administratie, is vorig jaar geëvalueerd. Eén van de aanbevelingen uit het rapport was te komen tot één loket. Op dit moment zijn er verschillende organisaties die deze hulp aanbieden en voor cliënten is het vaak niet duidelijk waar zij terecht kunnen. Dit terwijl de vraag naar deze vorm van ondersteuning sterk toeneemt. “Het is dus zaak dat we duidelijkheid verschaffen en de zoektocht voor mensen die hulp nodig hebben verkleinen”, legt wethouder Dannenberg uit.

Website

Het Zwols college stelt daarom aan de raad voor om over te gaan tot een intensieve vorm van samenwerken met de verschillende partijen (AMW de Kern, Humanitas, WijZ en gemeente Zwolle). De organisaties hanteren hierbij een uniforme werkwijze vanuit een centrale front-office. Dit centrale gezicht naar buiten toe zou door middel van een website gerealiseerd kunnen worden. Een website bevordert de zelfredzaamheid van de burger en kan het aantal hulpvragen aan de fysieke loketten verminderen omdat men zich eerder bij de juiste organisatie meldt.

Artikel delen: