Zwolle verlaagt grondprijzen woningbouw

Zwolle – De grondprijzen voor woningbouw in Zwolle worden in 2012 maximaal 10 euro verlaagd. De overige grondprijzen worden, behoudens een aantal uitzonderingen, bevroren.

08-03-2010_eerste_paal_neumar_ceintuurbaan_1.jpg

Zwolle bepaalt de grondprijzen aan de hand van kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn dat voor verschillende categorieën marktconforme prijzen worden gehanteerd. Bij het vaststellen van de grondprijzen voor 2012 is, naast de eigen uitgangspunten en expertise, ook gebruik gemaakt van informatie van deskundigen uit de markt.

Overzicht

Voor 2012 heeft dat onder meer geleid tot het volgende collegebesluit:

– De grondprijs voor projectmatige woningbouw en vrije-sectorkavels wordt met maximaal 10 euro per vierkante meter verlaagd. Daarmee krijgen marktpartijen meer ruimte om te reageren op de economische ontwikkelingen. Voor sociale (huur)woningbouw handhaaft Zwolle de vaste lage grondprijs van 125 euro per vierkante meter (exclusief BTW)

– Voor bedrijventerreinen handhaaft Zwolle het prijspeil van 2011. Dat prijspeil zorgde sinds begin 2011 voor een positieve impuls in deze sector.

– Ook voor kantoren blijft het prijspeil in 2012 gelijk aan 2011. Alleen op de locatie Oosterenk-Watersteeg wordt de minimumprijs verlaagd van 320 euro naar 300 euro per vierkante meter bruto vloeroppervlak (exclusief BTW). Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk betalen in 2012 evenveel voor grond als in 2011. Zwolle denkt zo eveneens in deze categorie een impuls te blijven geven aan de huisvestingsvraag van deze voorzieningen. Grond voor commerciële maatschappelijke voorzieningen stijgt de komende drie jaar met 5 euro per vierkante meter (exclusief BTW). Hiermee wordt een evenwichtige verhouding tussen commerciële en niet-commerciële maatschappelijke voorzieningen bereikt.

– De overige categorieën houden het prijspeil dat in 2011 al gold.

Wanneer de grondprijzennota is vastgesteld, gebruikt Zwolle de nieuwe prijzen voor de actualisering van de grondexploitaties en van de Meerjaren Prognose Vastgoed van de gemeente.

De grondprijzennota is voor iedereen te raadplegen op de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.