Afronding reconstructie Luttenbergstraat

Zwolle – De reconstructie van de Luttenbergstraat is inmiddels succesvol gerealiseerd. Recentelijk zijn ook de werkzaamheden aan de Hanekamp afgerond. De gemeente wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseert vrijdag 9 december om 12.30 uur voor de betrokken instellingen, ondernemers en bewoners een feestelijke afronding van dit grote project.

De reconstructie van de Luttenbergstraat is in twee delen uitgevoerd. Het werk van het eerste deel vond plaats in de Luttenbergstraat, tussen de Wethouder Alferinkweg en de Assendorperstraat. Deze werkzaamheden waren het meest ingrijpend omdat het hier om een herinrichting van de weg ging. Niet alleen werd het hoofdriool onder de weg vervangen, de weg is een stuk verkeersveiliger gemaakt. Het kruispunt Assendorperstraat – Luttenbergstraat is overzichtelijker en verkeersveiliger geworden, niet alleen voor automobilisten maar ook voor fietsers en voetgangers. In de Assendorperstraat  heeft de fietser, dankzij de overzichtelijkere indeling en een bredere fietsstrook nu meer ruimte dan voorheen. De bushaltes in de Luttenbergstraat en de Assendorperstraat zijn aan de laatste eisen aangepast. De bushaltes zijn verkeersveiliger. De bus stopt nu op de rijbaan om de passagiers in en uit te laten stappen. Ook zijn in de Assendorperstraat extra parkeerplaatsen aangelegd.

Gedurende de werkzaamheden van deel twee, werd gewerkt van het kruispunt Luttenbergstraat-Wethouder Alferinkweg tot en met de rotonde Hanekamp. Hier ging het met name om het onderhoud van de weg. Zo is onder andere de Hanekamp opnieuw geasfalteerd en is het rijdek van de Hanekampbrug vervangen.

De werkzaamheden zijn dankzij de goede samenwerking met de verschillende instanties, instellingen, ondernemers en bewoners goed verlopen. Vandaar de feestelijke afronding van de werkzaamheden op 9 december a.s.

Artikel delen: