Cursus Fair & Green deal

Zwolle – Het Platform Duurzame en Solidaire Economie is al een aantal jaren bezig de omvorming naar een solidaire en ecologisch duurzame economie dichterbij te brengen. Het Platform doet dat o.a. via conferenties, lezingen, cursussen, en beïnvloeden van de politiek. Al twee keer is een cursus Fair & Green Deal georganiseerd, waarin achtergronden en mogelijke oplossingen van de problemen worden belicht. De vorige twee cursussen waren in Tilburg en Amersfoort, nu wordt de cursus vanaf 13 januari in Zwolle gehouden.

Vanaf 13 januari 2012 organiseert het Platform Duurzame en Solidaire Economie een cursus van negen vrijdagmiddagsessies over de ‘Fair & Green Deal’ die als oplossing voor de crises wordt voorgesteld. Het zal niemand ontgaan zijn dat we turbulente tijden doormaken als het om de economie gaat. In het najaar van 2008 brak de kredietcrisis door, en zeker in Europa, is die nog lang niet uitgewoed. Daarnaast hebben we te maken met crises op het gebied van energie en klimaat, grondstoffen en voedsel, die voor grote milieuschade en menselijk leed zorgen. Al deze crises werken op elkaar in. Een zogenaamd herstel van de economie zal, indien de omstandigheden onveranderd blijven, bijvoorbeeld onherroepelijk leiden tot een stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen en van voedsel. Tijd voor verandering dus.

Vanaf 13 januari verzorgt het Platform Duurzame en Solidaire Economie de derde aflevering van de cursus Fair & Green Deal. De cursus wordt gegeven bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hieronder volgt het programma, er zijn nog kleine wijzigingen mogelijk in de data van de sessies en de docenten.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie pleit al jaren voor ingrijpende en structurele maatregelen die leiden tot een ‘duurzame en solidaire weg uit de crises’. In december 2009 werd de Fair & Green Deal’ (F&GD) uitgebracht, waarin gedetailleerde voorstellen voor een urgentieprogramma worden.

gedaan (zie www.alliantiefairgreendeal.org). Rond deze voorstellen is vervolgens de Alliantie Fair & Green Deal ontstaan.

Om duidelijk te maken wat er aan de hand is met de reguliere economie en waarom we bepaalde alternatieven en maatregelen voorstellen, wordt dit voorjaar voor de derde keer een uitgebreide cursus Fair & Green Deal gegeven door een tiental docenten met verschillende achtergronden: economen, sociologen, milieukundigen en politicologen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het financiële bestel, meten van welvaart en welzijn, economische sturingsinstrumenten, mondiale herverdeling en wereldhandel en mogelijke veranderingsstrategieën.

Doelgroep: Kaderleden uit sociale bewegingen en NGO’s aangesloten bij de Alliantie F&GD, en voor overige belangstellenden.

Niveau: HBO niveau.

Aantal deelnemers: Maximaal 25.

Cursusdata: 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 2/3 en 23/3, van 14.45 – 17.00 uur.

Lesmateriaal: Een digitaal werkboek bestaande uit teksten in het Nederlands en Engels, en het boek Plan voor een duurzame en solidaire economie.

Kosten: Particulieren € 175, bedrijven/instellingen € 350 (graag overleg als de prijs een bezwaar is).

Plaats: Hogeschool Windesheim, Campus 2-6, Zwolle (dichtbij het station).

Informatie en aanmelden: http://www.platformdse.org

Vrijdag 13-1: Achtergronden, denkwijze en algemene doelstellingen van de F&GD Docent: John Huige De eerste sessie is bedoeld om meer zicht te krijgen op de achtergronden en doelstellingen van de Fair&Green Deal. Wat is er aan de hand, en in welke richting zoeken we de oplossingen?

Artikel delen: