Nieuwe dienstregeling Syntus regio Zwolle

Zwolle – Zwolle adviseert busreizigers in de stad de komende periode attent te zijn op de nieuwe dienstregeling van vervoerder Syntus Overijssel. Bij het (bus)station in Zwolle vertrekken en arriveren bussen van nieuwe halteplaatsen. De veranderingen gaan in op zondag 11 december.

syntus_logo.jpg

Syntus past de dienstregeling aan om het openbaar-busvervoer in Zwolle betrouwbaarder te laten verlopen. Inzet is dat de punctualiteit groter wordt en dat de aansluitingen op de openbaar-vervoerknooppunten verbeteren. Door de perronindeling bij het station ‘slimmer’ te organiseren wordt de doorstroming van bussen van en naar het station beter. De inschatting is dat de veranderingen in de eerste dagen wellicht enige gewenning vereisen.

Lijnen

De belangrijkste veranderingen in Zwolle zijn de volgende:

– Reizigers van lijn 2, 3 en 4 moeten rekening houden met een verschillend aankomst- en vertrekperron.

– Lijn 2 richting Holtenbroek, Lijn 3 richting Berkum en Lijn 4 richting Aa-landen zullen voortaan vanaf de oostzijde – het vroegere streekbusstation – vertrekken.

– Lijn 9 naar de Deltion Campus vertrekt voortaan aan de westzijde op het voormalige stadsbusstation.

Langer

Omdat de nieuwe situatie gewenning vereist adviseert de gemeente, samen met Syntus, de buspassagiers die gebruikmaken van het Zwolse busstation om wat meer tijd te nemen om het juiste vertrekperron van de bus te vinden.

Informatie

Rondom de nieuwe dienstregeling is en wordt door Syntus uitvoerig gecommuniceerd. In de bussen is momenteel een brochure beschikbaar met alle aanpassingen. Op het station zelf attenderen borden en Syntusmedewerkers (gedurende de week van 11 tot en met 16 december) de reizigers op de veranderingen. Op de website van Syntus is de nieuwe dienstregeling ook te vinden: www.syntusoverijssel.nl

Artikel delen: