Hoe scholen beter samenwerken met ouders

Zwolle – Tonnis Bolks, docent pedagogiek en onderwijskunde bij de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle helpt leerkrachten meer samen te werken met ouders. Hij schreef er een boek over: ‘Professioneel communiceren met ouders’. Bolks’ uitgangspunt: “Ouders hebben altijd gelijk”.

samenwerken_met_ouders.jpg
Netwerkbijeenkomst ‘Passend Onderwijs’

Op woensdag 7 december sprak Bolks over dit onderwerp tijdens een bijeenkomst van het netwerk ‘Passend Onderwijs’ in de Gereformeerde Hogeschool. School en ouders horen volgens de auteur bij elkaar. “Beide hebben het beste met kinderen voor. Als de leerkracht samenwerkt met ouders dan komt dat de ontwikkeling van kinderen ten goede.” Leerkrachten kunnen de betrokkenheid van ouders en de samenwerking vergroten door hen als partners in het onderwijs te beschouwen. Communicatie is volgens Bolks hiervoor het sleutelwoord. “In de communicatie met ouders is een goede leerkracht gericht op afstemming en vertrouwen.”

Ouders als partner

Een goede samenwerking met ouders wordt voor scholen steeds belangrijker. Het is een actueel thema voor (basis)scholen, ook omdat ouders steeds beter weten te verwoorden wat ze verwachten van een school. Daarnaast wil het ministerie van OCW de ouderbetrokkenheid stimuleren. In het advies van de Onderwijsraad ‘Ouders als partners’, wordt de rol van de ouders benadrukt: ouders zijn de belangrijkste partner van de school.

Cursus ‘communiceren met ouders’

Op 14 december start Tonnis Bolks de driedaagse training ‘communiceren met ouders’ voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het boek ‘Professioneel communiceren met ouders’ is een uitgave van Boom | Lemma uitgevers en is verkrijgbaar in de boekhandel. Kijk voor meer informatie over de training op www.gh.nl.

Artikel delen: