Oprichting Stichting Vrienden van KIDS Zwolle

Zwolle – Vrijdagmiddag vond in de kantine van de Calo op de Campus van Hogeschool Windesheim de officiële oprichting van de Stichting Vrienden van KIDS Zwolle plaats. Voorzitter Robert Cotterink en bestuursleden tekenden in bijzijn van notaris mr. Peter Fijn van het Notarieel de oprichtingsakte. Doel van de Stichting Vrienden van KIDS Zwolle is om sport- en spelactiviteiten voor kinderen met een handicap en/of ziekte betaalbaar te houden en beschikbaar te maken voor nog meer kinderen.

Eén van de doelstellingen van de stichting is het verwerven van o.a. donaties en schenkingen te en alle andere verkrijgingen en baten. Wij mogen ons inmiddels gelukkig prijzen met een paar goede vrienden, die de afgelopen tijd een financiële bijdrage beschikbaar hebben gesteld of op een andere manier onze activiteiten belangeloos ondersteunen. KIDS Zwolle organiseert al jaren een speciaal sport- en beweegaanbod voor kinderen met een bewegingsachterstand (ClubExtra en SportExtra) en een aangepast aanbod voor kinderen met een lichamelijke handicap (KidsClub). Overeenkomstig onze doelstellingen en methodiek vervullen wij voor deze kinderen waar mogelijk tevens een brugfunctie naar de reguliere sportvereniging. Dit alles om er voor te zorgen dat juist deze kinderen het plezier in sport en bewegen terugkrijgen en/of behouden en een extra ruggensteuntje krijgen bij de overstap naar de sportvereniging.

Artikel delen: