Onduidelijkheid over beleid Gemeenschapskringen

Zwolle – Op donderdag 15 december start de gemeenschapskring in de wijk Aalanden. Deze gemeenschapskring draagt de naam “ Hart voor de Aalanden “. De startavond is om 19.30 uur in de Sionskerk aan de Glanerbeek 10. Nog niet in wijkcentrum de Bolder vanwege het feit dat de gemeenteraad en het College van B&W er nog niet uit zijn wat precies het beleid wordt rond de wijkcentra en de wijkverenigingen, zegt Mink de Vries namens de Gemeenschapskringen.

Hart voor de Aa-landen is de derde gemeenschapskring die van start gaat. Eerder zijn Hart voor Dieze en Hart voor Zuid van start gegaan. Gemeenschapskringen zijn groepen mensen die zich vanuit een bepaald verlangen willen inzetten voor de wijk. Niet eenmalig maar structureel. Iedereen kan zich aansluiten bij een gemeenschapskring, je geeft zelf aan voor wie of wat je je wit inzetten en hoe lang. Omdat de gemeenschapskringen starten in alle wijken is er eenduidigheid nodig t.a.v. het gebruikmaken van een wijkcentrum. Dient een gemeenschapskring huur te betalen is daarbij een belangrijke vraag. Van oorsprong zijn de wijkcentra bedoeld voor de wijkbewoners, maar dat is tegenwoordig niet meer de praktijk. De gemeenschapskringen zijn een initiatief vanuit het gedachtengoed van de Moderne Devotie. De gemeente Zwolle en Deventer hebben kort geleden een verdrag ondertekend waarin zij hebben aangegeven dit soort initiatieven te willen ondersteunen. Gemeenschapszin is een van de belangrijke steunpilaren vanuit de Moderne Devotie. De bedoeling is dat de gemeenschapskringen gaan samenwerken met de wijkvereniging, de wijkbeheerder en de wijkmanager. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met alle partijen die in de wijk actief zijn.

Een ieder die nieuwsgierig is geworden en/of belangstellend is donderdag 15 december om 19.30 uur van harte welkom.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goed initiatef!! Veel succes! Ik woon niet in de Aa-landen en kan die avond niet. Wel in DIEZE OOST maar heb als bewoners niets vernomen van de gemeenschapskring. Dat hoor ik graag nog eens.

    Groet
    Jan Swagerman


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.