Contract Ruimte voor de Rivier Zwolle ondertekend

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland en Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V. / Ploegam B.V. hebben maandag 12 december hun handtekening gezet onder het contract voor de uitvoering van Ruimte voor de Rivier Zwolle. Dagelijks Bestuurslid Jan Laarman (Waterschap Groot Salland) en de directeuren van de aannemerscombinatie, de heer H. Maaskant en de heer G. Ploegmakers, waren namens de betrokken partijen aanwezig om hun handtekening te zetten.

ruimterivier.jpg

Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V. / Ploegam B.V. deed voor de Ruimte voor de Rivierwerkzaamheden in Zwolle de economisch meest voordelige inschrijving en scoorde hoog op de kwalitatieve beoordelingscriteria planning en beperking van hinder. Begin 2012 start de aannemerscombinatie met de voorbereidende werkzaamheden voor  de uitvoering, zoals het in detail uitwerken van het ontwerp en de planning. Daarna gaan de daadwerkelijke graafwerkzaamheden in de Zwolse IJsseluiterwaarden bij Schelle/Oldeneel en de bouw van de nieuwe dijk bij Westenholte van start. Ruimte voor de Rivier Zwolle moet in 2015 gereed zijn.

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vormt samen met Dijkverlegging Westenholte Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee houdt het Waterschap Groot Salland Zwolle en achterland veilig en droog in tijden van hoogwater. Om de IJssel meer ruimte te geven wordt bij Westenholte de ruim twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, wordt de uiterwaard vergraven en komt er een nieuwe watergeul tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. De aan te leggen geulen stromen mee in periodes van hoogwater.
Naast het vergroten van de hoogwaterveiligheid is er ook aandacht voor het landschap. Zo wordt bij Westenholte het nieuwe buitendijkse gebied deels ingericht als natuurgebied en krijgt Schelle het bekende ‘Voerman-landschap’. Ook krijgen de gebieden verschillende nieuwe recreatieve functies.

Ruimte voor de Rivier Zwolle is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. >:( Wat heb je aan ruimte voor de rivier als je het IJsselmeer met 1,5 meter gaat verhogen.
  Eerst gauw overal nevengeulen aan leggen wat klouwen met geld kost en als dat klaar is word het IJsselmeerpeil verhoogt DUS wat ruimte maken ja voor domme plannen voor dingen wat niet nodig is VOORAL in deze tijd van bezuinigingen.
  IJssel gewoon uitbaggeren en niks aan de hand werd vroeger ook gedaan wanner is er nog gebaggerd of gezogen op de IJssel tussen Zutphen en het Ketelmeer na de 70e jaren nooit meer.
  Wie heeft deze plannen verzonnen al de nog te maken bypasses zijn niet nodig als menhet IJsselmeerpeil verlaagd of zo laat men moet zorgen dat er in de Afsluitdijk goede pompen komen dat men ten alle tijden teveel water kan weg laten lopen of pompen.
  Het is gewoon weer een staaltje van geld over balk smijten.>:(


  ⚠️ Meld

 2. Volkomen mee eens maar er is niks meer aan te doen,de contracten zijn getekend en de afspraken zijn gemaakt maar alle grond is nog niet eens aangekocht.Er worden denk ik op het laatste moment een paar mensen voor een voldongen feit gesteld,mensen die hun leven lang in de uiterwaarden gewoont hebben.(schandalig)


  ⚠️ Meld

 3. Bericht door zeebaars, op 13 december 2011 om 16:32
  Het vissen zal wel weer gebeurd zijn .

  Kun je dat toelichten? Ik zie dat nog niet zo 1-2-3 ten koste gaan van het vissen…


  ⚠️ Meld

 4. Dat heb ik gehoord van enkele bewoners van de uiterwaarden,het word n.l net zo”’n gebied als tussen oude spoorbrug en de oude ijsselbrug verboden toegang dus natuurreservaat.Daar mag je alleen in een hut vogels verjagen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.