Vier innovatieve Wmo-activiteiten ontvangen subsidie

Zwolle – De projecten Netwerkwerktafel (Stichting Focus), Bemoeizorg voor kinderen met een psychisch zieke ouder (Stichting Kinderbelang), Gemeenschapsfonds Zwolle (Travers) en Zelfkrachtmeter (Bewonersvereniging Wanningflat) ontvangen elk een subsidie vanuit de subsidiedeelverordening innovatie Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat om een bedrag van in totaal € 172.335,-.

De subsidiedeelverordening innovatie in de Wmo is bedoeld voor projecten en activiteiten die ertoe bijdragen dat de inwoners van Zwolle maatschappelijk participeren, of die ertoe bijdragen dat sociaal isolement wordt voorkomen. Deze projecten of activiteiten zijn innovatief, kostenefficiënt en sluiten aan bij het Wmo-beleidskader 2010 – 2013. Het project ‘Netwerktafel’ van Stichting Focus ontvangt € 23.275,- subsidie. Een netwerktafel is een laagdrempelig overleg waarbij (kwetsbare) wijkbewoners hun wens, vraag of behoefte kenbaar kunnen maken op het gebied van (vrijwilligers)werk, vrijetijds- of dagbesteding. Wijkbewoners en organisaties helpen de bewoners vervolgens op weg. De pilot die momenteel plaatsvindt in Dieze-Oost kan met de subsidie worden voortgezet. Daarnaast wordt een netwerktafel in Stadshagen opgezet.

Het project ‘Bemoeizorg voor kinderen met een psychisch zieke ouder’ van Stichting Kinderbelang ontvangt € 31.600,- aan subsidie. Met dit bedrag gaat Stichting Kinderbelang vrijwilligers van kerkgenootschappen actiever inzetten voor het signaleren van gezinnen waar de ouders een verslavingsprobleem of psychische ziekte hebben. Door vrijwilligers te trainen, kunnen zij een problematische situatie eerder signaleren én kunnen zij preventieve hulp bieden.

Travers ontvangt voor het project ‘Gemeenschapsfonds Zwolle’ een subsidiebedrag van € 41.460,-. Met dit geld wil Travers onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor het opzetten van een gemeenschapsfonds, waarin verschillende fondsen worden gebundeld. Doel van het gemeenschapsfonds is het financieren met privaat geld van initiatieven die bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling. Samen met burgers kunnen deze initiatieven worden geselecteerd.

De Bewonersvereniging Wanningflat ontvangt voor het project ‘Zelfkrachtmeter’ een subsidie van € 76.000,-. De zelfkrachtmeter is ontwikkeld om de flatbewoners actiever te laten meedoen. Via de krachtmeter wordt de kracht van de bewoners achterhaald. Ook wordt geïnventariseerd wat aan professionele zorg en hulp in de flat wordt geboden en op welke manieren deze efficiënter kunnen worden ingezet. Door draagkracht en draaglast beter in balans te brengen, kunnen de bewoners beter regie over hun eigen leven voeren en wordt sociaal isolement deels voorkomen.

Artikel delen: