Ouders tevreden over kinderopvang in Zwolle

Zwolle – Hoe tevreden zijn ouders over de kinderopvang in Zwolle? En hoe groot is de vraag naar kinderopvang nu en in de toekomst? Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat de gemeente eerder dit jaar heeft uitgevoerd naar de kinderopvang in de stad. De uitkomsten van het onderzoek geven de gemeente een goede indruk van de behoefte naar kinderopvang in Zwolle. De resultaten van het onderzoek Kinderopvang 2011 tonen overeenkomsten met het vorige onderzoek dat in 2008 is uitgevoerd.

31-01-2011_werkbezoek_van_bijsterveldt_obs_de_wieden_5.jpg

Verreweg de meeste ouders zijn tevreden tot zeer tevreden over de kinderopvang (kinderdagverblijf, gastouders, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang) waarvan zij gebruikmaken. Die tevredenheid blijkt uit zaken als sfeer, betrokkenheid leidsters, veiligheid, speelmogelijkheden en breng- en haaltijden. Volgens de ouders zijn de volgende zaken voor verbetering vatbaar zoals: kosten, mate van flexibele opvang, continuïteit in de leiding en groepsgrootte. Ook bestaat onder ouders behoefte aan aanvullende diensten van de kinderopvang zoals ruimere openingstijden en flexibele opvang.

Huidige en toekomstige vraag

Met behulp van het landelijk ramingsmodel kinderopvang 2002-2010 van het Sociaal Cultureel Planbureau is de vraag naar kinderopvang in Zwolle in kaart gebracht. Uit de prognoses blijkt dat het huidige aanbod van‘kindplaatsen’ in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en (in mindere mate) peuterspeelzalen te klein is voor de vraag naar opvang in de toekomst. De verwachting is echter dat het verschil tussen vraag en aanbod in praktijk minder groot is. Landelijke wijzigingen in de kinderopvang (toeslagmogelijkheden) laten in Zwolle nu al een afname in de vraag naar kinderopvang zien.

Vervolg

De gemeente Zwolle bespreekt binnenkort de onderzoeksuitkomsten met verschillende betrokken partijen. De onderzoeksuitkomsten worden meegenomen bij beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en bredescholen. Ook krijgen de onderzoeksresultaten een plek in de Meerjarenvisie Peuterspeelzaalwerk. Tot slot dienen de onderzoeksresultaten als input bij ruimtelijke ontwikkelingen in nieuwe wijken zoals Stadshagen.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Begrijp het allemaal niet zo goed meer met de ouders van deze tijd die voor kinderen hebben gekozen.Ze hebben de kinderen gewild of niet en dan brengen ze het kind al jong buiten de deur om ze op te vangen .Verder willen ze het zo goedkoop mogelijk bij de opvang hebben en ook nog eens daags zo lang mogelijk.Zie soms moeder de pasgeboren baby smorgens vroeg om 8uur al bij de opvang binnen brengen en s, avonds om 17.00 weer halen .Als dat liefde voor het kind is begrijp ik dat niet .Geld en luxe vind men denk ik belanrijker dan opvoeding en liefde geven aan je kind .Zou het soms daar aan liggen dat kinderen niet meewillen luisteren naar hun ouders oudachtig ze van die ouders nooit voldoende aandacht hebben gehad.Er moetenhedendaags alleen nog maar dikke bolide,s een mooie badkamer en keuken en liefst een heel groot huis binnen hun bereik zijn dat is belangrijker dan zelf je kind opvoeden .


    ⚠️ Meld

  2. ik ben het er niet mee eens. het is juist goed om je kind naar een kdv te doen voor zijn ontwikkeling en omgang met andere kinderen. als kinderen niet eerst naar een kdv of peuterspeelzaal gaan kunnen ze erg moeilijk wennen op school.
    tuurlijk moet je je kind niet 5 dagen brengen maar 1 of 2 dagen daar is niks mis mee!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.