Ontwikkelingsprogramma voor het Zwolse stadshart

Zwolle – Een optimale bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid ongeacht welk vervoersmiddel je kiest. Een ruim en gevarieerd aanbod van winkels, horeca en cultuur. Dit alles omlijst in een groen en historisch decor met aantrekkelijke straten, stegen en pleinen waar je naar harte lust kunt struinen. Het is een plek waar je je welkom voelt en waar je graag verblijft. Dat is de Zwolse stadshart van 2020.

logostadshartzwolle2020.jpg
Tekening: Gemeente Zwolle

Dit toekomstbeeld staat beschreven in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Het programma beschrijft de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad, en geeft aan hoe deze bereikt kan worden. Een klus die de gemeente Zwolle samen met de stad wil klaren. De gemeente wil bij de uitvoering namelijk vooral ook ruimte bieden aan de ondernemersgeest van anderen. Het programma dient daarbij als inspiratiebron voor diegenen die in de binnenstad willen investeren en verbeteren.

Ambitie

De rode draad in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 is gastvrijheid. Gastvrijheid is de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. En dat is precies wat Zwolle met haar binnenstad voor ogen heeft. Zwolle heeft dan ook de ambitie dat het Zwolse stadshart in 2020 een bestendige plek heeft in de top tien van meest gastvrije steden.

Aan de slag

De ambitie van de gemeente Zwolle ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad richt zich op drie koersen met gastvrijheid als achterliggende gedachte.

1. Centrumvoorzieningen De gemeente wil de economie versterken door in te spelen op de vraag naar en toename van het aanbod in winkels, horeca, cultuur, leisure (betaalde vrijetijdsbesteding), ambulante handel (warenmarkt) en evenementen. Het centrum transformeert van koopcentrum naar ontmoetingsen belevingscentrum.

2. Bereikbaarheid De gemeente Zwolle wil de mogelijkheden voor – de meest uiteenlopende vormen van – verkeer en vervoer vergroten. Dat komt onder andere neer op voldoende en gastvrije parkeeraccommodaties en fietsstallingen, het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum en het realiseren van aantrekkelijke routes naar en door het centrum.

3. Openbare ruimte & gebouwen Verdere verbetering van de ruimtelijke kwaliteit dat heeft de gemeente Zwolle voor ogen. Hierbij gaat het enerzijds om het woon-, werk- en verblijfsklimaat en anderzijds om een verzorgd aanzien van pleinen, parken, straten en panden, maar ook het beter benutten van cultuurhistorie.

Totstandkoming

In het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 komt alles samen waar de gemeente afgelopen jaar aan werkte: het rapport “Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden”, de parkeerevaluatie en de bereikbaarheidsplannen. En niet te vergeten de input van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen tijdens de interactieve bijeenkomsten in maart en april van dit jaar.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 op 7 december 2011 vastgesteld. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover begin 2012 een besluit.

Meer weten?

Surf voor meer informatie naar: www.zwolle.nl/binnenstad. Hier kunt u tevens het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 of de highlights van het programma downloaden.

Artikel delen: