Start aanleg fietspad Rechterland

Zwolle – De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs het Rechterland gaan maandag 19 december 2011 van start. Om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken wordt begonnen met het kappen van 41 bomen langs deze weg. De kapvergunning hiervoor is onlangs verleend. Begin januari wordt een start gemaakt met het herstel van de Westerveldse Aa. De baggerspecie die op de bodem van deze beek ligt wordt dan verwijderd.

22-11-2011_rotonde_boerendanserdijk-rechterland_1.jpg
Kruising Rechterland / Boerendanserdijk wordt rotonde…

Na de zomervakantie van 2012 wordt daadwerkelijk gestart met de realisatie van het fietspad en de aanpassing van het Rechterland. Naast de aanleg van een fietspad en de reconstructie van de Westerveldse Aa, wordt in 2013 een rotonde gerealiseerd op het kruispunt van het Rechterland en de Boerendanserdijk. Door te kiezen voor een gecombineerde aanpak van de werkzaamheden verwacht de gemeente de gehele klus efficiënter en met zo min mogelijk overlast te kunnen klaren. Met de maatregelen rond de Boerendanserdijk en het Rechterland vergroot de gemeente de recreatiewaarde en de (regionale) bereikbaarheid van het gebied. Ook dragen de maatregelen bij aan de verkeersveiligheid op deze locatie. De aanpassingen worden gefinancierd door de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en Waterschap Groot Salland.

Westerveldse Aa

Het herstel van de Westerveldse Aa houdt in dat er natuurvriendelijke oevers en faunapassages onder de Boerendanserdijk en het Rechterland worden gerealiseerd. Dit draagt bij aan de natuurontwikkeling op deze locatie. Door middel van faunapassages kunnen (kleinere) dieren ongehinderd hun weg vinden tussen de verschillende delen van de stad.

De verwijderde baggerspecie wordt ter plaatse verwerkt in de berm. Dit is mogelijk omdat de specie niet of nauwelijks is verontreinigd.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Ik neem aan dat ze hier pas mee beginnen als ze klaar zijn met de werkzaamheden aan de kruising Ceintuurbaan/Oude Meppelerweg?
  Zo niet, krijg je een enorme verkeerschaos én een haast onbereikbaar Berkum.


  ⚠️ Meld

 2. Arie, de werkzaamheden aan die kruising zullen naar verwachting juni 2012 gereed zijn. Als je dat combineert met de tekst:

  Na de zomervakantie van 2012 wordt daadwerkelijk gestart met de realisatie van het fietspad en de aanpassing van het Rechterland

  zijn je zorgen vast weg.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.