SP Zwolle wil extra bushaltes in Stadshagen

Zwolle – De SP in Zwolle wil dat de gemeente bij de wijk Stadshagen bushaltes aanlegt, zodat de bewoners direct op de buslijnen 71, 171 en 74 richting Genemuiden, Zwartewaterland, Vollenhove en Emmeloord kunnen stappen. De bewoners van Stadshagen kunnen nu alleen via stadsbus 1 de wijk verlaten. De partij wil – net als Connexxion – dat de gemeente twee haltes realiseert in Stadshagen zodat bewoners niet meer hoeven om te reizen en direct naar de omliggende gemeenten kunnen.

SP raadslid Edwin Koster: ‘Er zijn veel vragen van reizigers over de bereikbaarheid van het Zonnehuis, vooral uit Zwartewaterland. Zij moeten via een omweg reizen om de bestemming te bereiken. Een directe verbinding is een terecht wens van reizigers, die vrij eenvoudig kan worden opgelost.’ Connexxion wil al jaren meer bushaltes realiseren, maar de gemeente weigert hieraan mee te werken. Verkeerswethouder Rene de Heer heeft onlangs uitgesproken dat ‘we er in Zwolle naar streven alle vormen van vervoer zo optimaal mogelijk in te zetten. Mensen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze van A naar B willen.’ Koster: ‘Een situatie laten bestaan waarbij bewoners behoorlijk moeten omreizen om uiteindelijk in de buurgemeenten te komen past hier niet in. Als wethouder De Heer dit werkelijk meent, moet hij direct aan de slag om deze fout in het bussysteem in Zwolle recht te trekken. Ik verwacht een positief antwoord op mijn vragen.’

Brief SP:

Sinds een aantal jaren groeit Stadshagen behoorlijk, maar de verbindingen met het openbaar vervoer blijven bij deze groei achter. Inwoners van Stadshagen kunnen met de bus alleen naar het centrum van de stad met lijn 1 van Syntus. Dit is de enige verbinding vanuit de wijk.

Als de bewoners naar Genemuiden, Hasselt, Vollenhove, Emmeloord of omringende plaatsen willen, heeft men een probleem. Deze verbindingen worden als slecht ervaren. Hoewel er maar liefst 3 lijnen van Connexxion langs Stadshagen rijden die deze plaatsen aandoen (lijn 71, 171 en 74) is er geen mogelijkheid om vanuit Stadshagen op deze buslijnen te stappen, omdat er eenvoudig weg geen haltes zijn geplaatst. De enige manier is om ongeveer 3,5 kilometer richting Westenholte te gaan en daar bij de halte Hasselterweg op te stappen. Vanaf daar kan men 3,5 kilometer terug te reizen, langs de wijk Stadshagen – via de Stadshagenallee om in bijvoorbeeld Hasselt aan te komen. Veel vragen van reizigers richten zich op de bereikbaarheid van het Zonnehuis (vooral vanuit Zwartewaterland). Het is geen wonder dat de bewoners van Stadshagen de auto pakken voor hun woon-werkverkeer richting Hasselt en omgeving. De afgelopen tijd zijn er tientallen klachten bij Connexxion gedeponeerd over het ontbreken van haltes bij Stadshagen. Connexxion heeft laten weten dat ze graag nieuwe haltes willen plaatsen en beijvert zich al vele jaren voor de aanleg van de bushaltes. De gemeente zou dit echter niet willen. Het argument hiervoor is dat dit ten koste zou gaan van lijn 1, de stadslijn richting het centrum.

De situatie zou eenvoudig kunnen worden opgelost door twee haltes te realiseren. Eén bij de rotonde met de Havenzatheallee/Stadshagenallee en één bij de rotonde met de Milligerlaan/Stadshagenallee.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Acht het college het wenselijk dat inwoners van Stadshagen alleen via buslijn 1 de wijk kunnen verlaten en de omliggende gemeenten zoals Vollenhove, Hasselt en Genemuiden geen directe verbinding via het openbaar vervoer hebben met Stadshagen? Zo ja, waarom?
  2. Klopt het dat er een verzoek van Connexxion ligt bij de gemeente voor de aanleg van extra bushaltes voor de buslijnen 71, 171 en 74  in Stadshagen?
  3. Klopt het dat de gemeente Zwolle dit verzoek heeft afgewezen? Zo ja, wat is hiervoor de reden en hoe past dit in het openbaarvervoersbeleid van de gemeente Zwolle?
  4. Is het college bereidt een heroverweging te maken zodat de gewenste halteplaatsen wel kunnen worden gecreëerd? Zo nee, welke maatregelen gaat het college nemen zodat de inwoners uit Stadshagen direct naar de omliggende plaatsen kunnen reizen met het openbaar vervoer en niet via een omweg?

Namens de SP-fractie

Edwin Koster

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Nou, in lijn 1 wil je ook niet graag zitten, want is altijd afgeladen vol tussen Deltion College en station.
    Dat eventuele streekbussen ten koste zouden gaan van lijn 1 kan wellicht ook opgelost worden door de streekbussen vanuit Stadshagen weer de “oude route” te laten rijden richting station.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.