Ervaringsdeskundigen jeugdzorg gezocht voor trainingen

Zwolle – Bureau Jeugdzorg Overijssel zoekt (ex-)cliënten die over hun ervaringen met bureau jeugdzorg willen vertellen en een opleiding tot co-trainer willen volgen. BJzO is gestart met de training “Kracht door Samenwerken” voor medewerkers. In deze training staat het thema bejegening centraal en ervaringsdeskundigen/co-trainers vertellen daarin over hun ervaringen in de jeugdzorg. Hoe is het om cliënt te zijn en hulp te moeten aanvaarden?

Doel van de training is via een dialoog tussen cliënten en medewerkers de hulp aan cliënten te verbeteren. Medewerkers krijgen door de training meer inzicht in wat hun gedrag en handelen teweeg kan brengen bij cliënten. Op woensdag 11 januari 2012 is er van 14.00 tot 16.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in Almelo bij Bureau Jeugdzorg Overijssel, Haven Noordzijde 39. Geïnteresseerden vertellen wat hun ervaringen zijn en er zal informatie over de opleiding tot co-trainer worden verstrekt. Voor informatie en aanmelding: fonshaarhuis@twentsezorg.nl, telefoon: 06 – 53 99 15 12.

Geïnteresseerden gaan, na de opleiding tot co-trainer, samenwerken in een team van co-trainers onder leiding van een ervaren trainer. Co-trainer worden kan als men:

–         ervaring heeft als cliënt binnen Bureau Jeugdzorg Overijssel

–         bereid en in staat is ervaringsverhalen te vertellen;

–         enige afstand kan nemen van de eigen problematiek en van wat men allemaal heeft meegemaakt.Wat kunnen co-trainers verwachten?

–         een basiscursus tot co-trainer

–         onkosten- en reiskostenvergoeding

–         ondersteuning van een ervaren trainer.

Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg aan cliënten binnen bureau jeugdzorg? Kom naar de bijeenkomst op 11 januari 2012.

Artikel delen: