‘Vrienden’ vinden het tijd voor een Stadsbouwteam

Zwolle – “Een goede nota, maar voor deze tijd niet goed genoeg”, zo kwalificeren de Vrienden van de Stadskern Zwolle het recent verschenen Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 van de gemeente Zwolle. Het ligt misschien niet zo voor de hand om als Vrienden commentaar te leveren op zo’n nota, zegt voorzitter Ronald van den Berg. Maar het monumentale karakter van de Zwolse binnenstad blijft alleen goed behouden als het ook goed gaat met de stad. Kortom als er geld verdiend wordt voor behoud en verbetering. In een brief aan College en Raad zetten de Vrienden kanttekeningen bij diverse onderdelen uit het plan.

08-12-2011_weerfoto_thorbeckegracht.jpg
"Geringe aandacht voor beeldkwaliteit van de grachten…"

De urgentie om de binnenstad economisch verder te ontwikkelen en te versterken wordt gemist. Het gaat namelijk minder goed met het centrum dan velen denken. Vraagtekens worden geplaatst bij de noodzakelijk geachte uitbreiding van het winkeloppervlak met 27.000 m2 . De Vrienden zijn minder zeker van die noodzaak en voorzien in de toekomst veel ontwikkeling in de verschijningsvorm van de detailhandel. Verplaatsing van de bibliotheek prima, maar niet zonder een vervangende plek aan te wijzen in het centrumgebied. In hun commentaar gaan de Vrienden ruimschoots in op de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarin heeft Zwolle een aantal goede slagen gemaakt. Maar er is ook nog veel te doen. En daar is amper budget voor gereserveerd in het Ontwikkelingsplan.

Niet altijd is het resultaat van herinrichting even geslaagd. Zo schrijven de Vrienden: “Een toch wat treurig voorbeeld daarvan is heringerichte ruimte voor de Sassenpoort: een bonte mix van verkeersborden, richtingbordjes, lantaarns, hekjes enzovoorts. De toerist die de Sassenpoort op de foto zet is bij thuiskomst nog uren aan het photoshoppen voor een bevredigend resultaat. “

Verbaasd zijn de Vrienden over de geringe aandacht die aan beeldkwaliteit van de grachten en havens wordt besteed. In bijna alle gemeentelijk nota’s staan prachtige plaatjes met daarop veelal historische binnenschepen in de grachten. Maar van gemeentelijk beleid om dat beeld ook voor de toekomst te behouden is geen helaas geen enkele sprake.

De gemeente wordt tot slot ook aangespoord ernst te maken met een andere organisatie van de Kwaliteit. Het wordt tijd voor het instellen van een Stadsbouwteam. Het Ontwikkelingsprogramma biedt mogelijkheden voor interessante pilots om met zo’n team te oefenen menen de Vrienden.

De tekst van de volledige brief (gedateerd 19.12.11) is te vinden op de website van de Vrienden, www.vriendenvandestadskernzwolle.nl

Artikel delen:
Reacties 4

Reacties zijn gesloten.