“Geen cent voor aansluiting N340 op A28 bij Zwolle”

Zwolle – Nu de minister van Verkeer heeft aangegeven dat zij geen cent over heeft voor de aansluiting van de N340 op de A28 bij Zwolle, ontstaat er een interessant dilemma. Dat zegt de provinciale PvdA dinsdagmiddag. "De minister wil niet alleen geen geld beschikbaar stellen, maar zij vindt het zelfs ongewenst dat er een extra stroom verkeer op de A28 wordt gezet vanaf de N340, als die weg eenmaal gereed is. Dat is de nieuwe situatie."

PvdA Overijssel: "Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben daarover bij het beantwoorden van vragen die Statenlid Dick Buursink daarover heeft gesteld, geen twijfel over laten bestaan. Daarmee wordt de vraag actueel of de Provincie Overijssel haar plannen moet doorzetten om minimaal een kwart miljard euro (250 miljoen euro is de raming) te investeren in de N340. Dat is dus een investering in een weg waarmee zelfs geen rijtijdwinst behaald kan worden. De vraag stellen is hem beantwoorden. Een provinciebestuur dat in deze tijd van crisis bereid is zoveel geld te spenderen, mag gehonoreerd worden met een rode kaart."

Persbericht PvdA Overijsel:

Geld zinvoller besteden

Natuurlijk kunnen bestaande knelpunten op de N340 aangepakt worden. Dat is wel eens geraamd op 70 miljoen euro. De resterende 180 miljoen euro kunnen dan zinvoller besteed worden. Een paar voorbeelden? Er dreigen grote problemen rond de werkgelegenheid. De innovatieagenda van Overijssel zou daarom aangescherpt moeten worden. Dat is één punt van aandacht. Een ander is dat de bereikbaarheid van de stedelijk-economische kerngebieden (stationsomgevingen), een veel betere infrastructuur voor het openbaar vervoer vraagt. Dan wordt het mogelijk om daar veelbelovende plannen als de ‘stadscampus’ te realiseren. Investeringen in de steden, als motor van onze economie, zijn door de enorme bezuinigingen, noodzakelijker dan ooit. Het ontbreken van een samenhangende visie op de ontwikkeling van Overijssel zal ons spoedig opbreken.

Open discussie

Of het nu gaat om de herstructurering van het woningbestand, investeren in natuur, in duurzame zorgvoorzieningen, in leefbaarheid, al deze zaken zijn voor de toekomst van Overijssel essentiëler dan een vrijwel waardeloze investering van een kwart miljard euro in de N340. Dat vraagt om een open discussie in Provinciale Staten. Helaas lopen sommigen dan aan tegen het harnas van een coalitieakkoord. Toch heeft de samenleving in Overijssel recht op die discussie over zo’n wezenlijk onderwerp.

Artikel delen: