Journalisten Windesheim kregen onterecht diploma

Zwolle – De opleiding journalistiek van hogeschool Windesheim is ondermaats bevonden. Meerdere studenten hebben ten onrechte hun diploma gekregen. Dat meldt nieuwssite nu.nl woensdag.

Windesheim gaat de projecten van alle studenten die afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd opnieuw tegen het licht houden, zo is woensdag naar buiten gebracht. Een panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft geadviseerd de opleiding niet opnieuw een hbo-accreditatie te verlenen, tenzij er binnen een jaar flinke veranderingen worden doorgevoerd. De NVAO is verantwoordelijk voor accreditaties in het hbo.

De NVAO bekeek tientallen afstudeerprojecten van studenten van de afgelopen twee collegejaren en daaruit bleek dat meerdere diploma’s ten onrechte zijn uitgegeven. De afgelopen twee jaar zijn 200 diploma’s uitgereikt, het is niet bekend hoeveel daarvan ondermaats waren. Drie studenten zouden woensdag hun diploma krijgen, maar die uitreiking is inmiddels geschrapt.

Collegevoorzitter Albert Cornelissen van de hogeschool zegt geschrokken te zijn van het oordeel. ”Tot nu toe gingen wij alleen uit van onvolkomenheden in de procedure.” De hogeschool was al begonnen aan verbeteringen; die worden nu versneld. Daarnaast worden alle diploma’s die de afgelopen 2 jaar zijn uitgegeven bij de opleiding herbeoordeeld. Windesheim kwam eerder dit jaar naar voren in een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs over diverse hbo-opleidingen, onder meer naar aanleiding van onregelmatigheden bij hogeschool Inholland. De hogeschool in Zwolle kwam niet goed uit die rapportage. ”Zorgelijk’’ was het oordeel.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zegt in een reactie blij te zijn dat het systeem van versterkt toezichthouden op hbo-opleidingen lijkt te werken. ”Maar het is natuurlijk verschrikkelijk voor alle studenten die hun diploma hebben gekregen en nu niet weten of het wel hbo-waardig is. En helemaal voor de drie die hun diploma nu zouden moeten krijgen’’, aldus ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers. ”De situatie op Windesheim is een kwaliteitsprobleem. Docenten hebben werken als voldoende beoordeeld, terwijl het dat niet was. Er blijkt nergens uit dat er gefraudeerd of gesjoemeld is, zoals bij Inholland wel het geval was.’’

© ANP

Artikel delen:
Reacties 27
 1. Geen wonder als je de berichtgeving op MijnZ volgt. Dat is de joingerenwebsite van de Stentor met ‘journalisten’ van Windesheim, die kennelijk veel aanhang van POWNED heeft. Wat een gebral daar altijd >:(


  Maak melding

 2. ”De situatie op Windesheim is een kwaliteitsprobleem. Docenten hebben werken als voldoende beoordeeld, terwijl het dat niet was.”

  Dan zijn die docenten dus niet op hun taak berekend.
  Ben benieuwd wat hierover naar buiten komt. Misschien iets voor MijnZ?


  Maak melding

 3. Haha, dan is mij het niveau idd ultra duidelijk

  die kennelijk veel aanhang van POWNED heeft

  Misschien wil De Sensator zelf ook wel die suggestieve, afzeik, infantiele-h*ernalistieke kant op?


  Maak melding

 4. Als de docenten daar niet op hun taak berekent zijn, wordt het tijd dat Frits Dillingh daar weer les gaat geven! De meest aansprekende leraar die ik ooit gehad heb, ok op MBO-niveau maar hij ging niet voor nixxx naar Windesheim. Doet daar nu geloof iets anders dan lesgeven.


  Maak melding

 5. van de windesheimsite:

  Windesheim heeft aanwijzingen dat zijn opleiding Journalistiek niet op alle gebieden voldoende kwaliteit heeft. Het onderzoek van de Inspectie voor het Hoger Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en de audit in het kader van de accreditatie van de reguliere opleiding geven aanleiding tot zorgen.

  Uit steekproeven is gebleken dat de kwaliteit van het diploma van de opleiding Journalistiek niet in alle gevallen is gewaarborgd. De voorzitter van het CvB, prof. dr. A.W.C.A. Cornelissen, zegt daarover: ⤽We zijn geschrokken van het oordeel van het auditpanel over de borging van de kwaliteit en het gerealiseerde eindniveau. Tot nu toe gingen wij alleen uit van onvolkomenheden in de procedure.⤝

  Het auditpanel constateert dat de gesignaleerde tekortkomingen op korte termijn zijn te herstellen. Het panel constateert verder dat het programma, het personeel en de voorzieningen van de opleiding van voldoende niveau zijn. Ook is er voldoende veranderpotentieel om snel de kwaliteit op orde te brengen.

  Herbeoordelingen
  Cornelissen: “Inmiddels is een verbetertraject in gang gezet. Daarnaast gaan wij alle diploma’s die de afgelopen 2 jaar zijn verstrekt bij de opleiding Journalistiek herbeoordelen. Daartoe is een onafhankelijke commissie ingesteld. Wat mij betreft moet de onderste steen boven komen.”
  Bovendien wordt een externe ??commissie van wijzen?? geformeerd die onderzoekt hoe de al in gang gezette en ook door het auditpanel gesignaleerde verbeteringen versneld kunnen worden ingevoerd. Voor uitgegeven diploma’s die niet hbo-waardig blijken te zijn wordt een hersteltraject aangeboden.



  Maak melding

 6. Ja hoor zal je maar gebeuren. Opleiding afgerond (denk je) of vervolg opleiding, of al aan het werk. Krijg je een berichtje, eh je diploma is niet terecht verstrekt. Je krijgt een herkansing aangeboden. Wat zul je balen.


  Maak melding

 7. @tja, lijkt mij ook dat ze er niet zo maar mee weg komen. Ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. Behalve aanbieden dat je de kans krijgt om een hersteltraject in te gaan. Nou ja kans je hebt geen keuze zowat, wanneer je een volwaardig HBO diploma “wil”hebben.


  Maak melding

 8. @Zwollenaar, had inderdaad begrepen dat jet zo was gegaan. Dus vandaar mijn opmerking krijg je een berichtje (via de mail, niet een persoonlijk). Leve het digitale tijdperk.:o


  Maak melding

 9. Als oudere docent in het middelbare onderwijs in Zwolle ken ik veel leraren, oud-leraren, oud-studenten en managers van Windesheim (en Saxion).
  Uit hun verhalen mag ik opmaken dat de hier genoemde affaire slechts het topje van de ijsberg is !


  Maak melding

 10. Dat is een mooie bak, Sciencefirst, waarom doen of hebben die leraren, oud-leraren en managers er niets aan gedaan? Als zij niet in staat zijn het onderwijspeil op goed niveau te houden, wie moet het dan doen?:o


  Maak melding

 11. Beste Dame,

  het hoger onderwijs kent een aantal problemen. Zo moet in principe iedereen worden aangenomen die een vereist diploma van een vooropleiding bezit (wat absoluut geen garantie is dat de vervolgstudie succesvol kan worden afgerond).
  De vergoeding aan het instituut wordt echter (voor een groot deel)
  gerelateerd aan het aantal uitgereikte diploma’s. Dat heeft fraude en
  devaluatie van de opleidingen in de hand gewerkt, vooral ook omdat men lange tijd zelf het niveau van de tentamens kon bepalen.

  Daarnaast was er de druk om maar te groeien en te expanderen. Ook dat ging ten koste van de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de opleidingen. Zo hoorde ik het verhaal dat er een groep studenten werd aangenomen zonder over de vereiste vooropleiding te beschikken (prestigeproject !) en na het collectief falen toch een diploma kreeg uitgereikt. (Manager: “Ik wist dat ik waardeloze diploma’s ondertekende…”)

  Bovendien zie je overal in het onderwijs een megalomane manie van bestuurders: het ene prestige-object volgt op het andere.
  Meestal mislukken die dingen, maar ze kosten ontzettend veel geld. Er is een serieus rapport over de bestedingen van Windesheim, waarin de auteur meent te bewijzen dat maar een kwart van de beschikbare gelden aan het primaire proces wordt besteed. Ook daarom daalt de kwaliteit daarvan.
  Dan is er bijv. nog de “dictatuur van de onderwijskundigen” (dat is een citaat van een docent van Windesheim). Steeds worden er weer nieuwe, volkomen onwerkbare ideeën uitgeprobeerd, zoals het “nieuwe leren”. Op dit moment hoef je veelal geen vak meer te leren, maar produceer je je eigen “competenties” in je “portfolio”. U hebt er geen idee van wat voor volstrekt onbekwame afgestudeerden de middelbare scholen nu al onveilig maken !

  Zo kan ik nog wel even doorgaan. Vooruit, nog even dit: afgestudeerde studenten vertellen me dat de opgaven van sommige tentamens al werden uitgedeeld voordat ze werden afgenomen. Vaak wisten de docenten er wel van, maar werd er niets van gezegd.

  Denkt u dat de critici en de “klokkenluiders” in dit klimaat werden
  gewaardeerd ? Of dat men bereid was het eigen falen toe te geven of de eigen positie op het spel te zetten ?



  Maak melding

 12. De vergoeding aan het instituut wordt echter (voor een groot deel)
  gerelateerd aan het aantal uitgereikte diploma’s. Dat heeft fraude en
  devaluatie van de opleidingen in de hand gewerkt, vooral ook omdat men lange tijd zelf het niveau van de tentamens kon bepalen.

  Een zichzelf respecterend docent werkt hieraan toch niet mee? Ik vind het wel logisch dat iedereen met een juiste vooropleiding aan de studie mag beginnen. Ik zie weinig in selectie aan de poort. Als de opleiding te moeilijk is, dan vallen die mensen vanzelf af. Anderen groeien juist op het moment dat ze de keuze hebben gemaakt voor de opleiding van hun keuze.
  Daarnaast was er de druk om maar te groeien en te expanderen.
  Dat is toch een beleidskeuze van de managers van Windesheim?
  U hebt er geen idee van wat voor volstrekt onbekwame afgestudeerden de middelbare scholen nu al onveilig maken !
  Daar heb ik best een idee van; ik heb kinderen in die leeftijd. Je opmerking over klokkenluiders herken ik wel: die worden bijna altijd ontslagen. Niettemin vind ik toch dat die criticasters dan maar gezamenlijk een vuist moeten maken. Doe je dat niet dan ben je toch medeverantwoordelijk? Achteraf en vanaf de zijlijn roepen is iets te gemakkelijk.


  Maak melding

 13. Eens

  Een zichzelf respecterend docent werkt hieraan toch niet mee?

  Dit komt ook nogal laf over

  Vooruit, nog even dit: afgestudeerde studenten vertellen me dat de opgaven van sommige tentamens al werden uitgedeeld voordat ze werden afgenomen. Vaak wisten de docenten er wel van, maar werd er niets van gezegd.

  Managers komen ook niet al te goed uit sciencefirst’s verhaal.

  Je hoeft toch ook niet altijd gewaardeerd te worden? Zeker niet als je de waarheid naar buiten brengt, verregaande manipulaties aan de kaak stelt en leerlingen wilt helpen. Een leraar op dat niveau heeft niet eens zelfreflectie…zelfkennis lijkt zelfs te ontbreken…eigen belang eerst….Hmmm hopelijk kun je je verhaal nu wel kwijt bij bijvoorbeeld de HBO-raad en/of de staatssecretaris

  Denkt u dat de critici en de “klokkenluiders” in dit klimaat werden
  gewaardeerd ? Of dat men bereid was het eigen falen toe te geven of de eigen positie op het spel te zetten ?



  Maak melding

 14. Beste Dame,

  u en ik hebben kennelijk vergelijkbare ethische standaarden. Zelf zou ik er ook niet aan meewerken, maar ik weet uit eigen ervaring hoe groot de druk van een management kan zijn om bijv. de cijfers op te hogen als er teveel leerlingen dreigen te zakken. Bovendien lijkt het me in enorm grote organisaties wel heel erg moeilijk om je gelijk te bevechten (en staande te blijven) als de “top” anders beslist.

  Het groeien en expanderen is natuurlijk een beleidskeuze, maar het was ook een nationale trend (fusie na fusie..). Bovendien lag er een grote druk vanuit het ministerie (en de politiek) op de instituten om dit maar te doen.
  Hoe dat bij het hoger onderwijs lag, weet ik niet, maar op de middelbare scholen waren de meeste docenten fel tegen de plannen om tot megascholen (met basisvorming en tweede fase) te komen. Toch zijn deze zaken doorgedrukt !

  Jammer dat uw kinderen ook al te maken hebben met de vers opgeleide leraren (die hier en daar een “minor” hebben gevolgd).

  Over het toelaten en slagen nog even dit: in het middelbare onderwijs zal men binnenkort alleen maar kunnen slagen als er in de cluster nederlands, engels en wiskunde hooguit één vijf is gescoord (de rest moet voldoende zijn).
  Een opleiding van Windesheim weet uit ervaring dat een student daar alleen maar kans van slagen heeft als het gemiddelde in deze cluster ten minste zeven is ! (Zo groot is de kloof dus..) De helft van de studenten maakt de opleiding dan ook niet af.


  Maak melding

 15. “Windesheim” is ??n grote familie (en je klapt natuurlijk niet uit de school), waar iedereen permanent op zoek is naar meer pecunia voor ’t zelfde werk. En hoe groter de familie, des te minder iemand ergens verantwoordelijk voor is….


  Maak melding

 16. Als voormalig docent kan ik ook melden dat dit een van de topjes van de ijsbergen is.
  Dit soort dingen spelen al jaaaren en vooral sinds de invoering van de betaling naar slagingsaantallen.

  Ofwel -rendement-. Dan maakt de school toch gewoon rendement..
  (dat is erg gemakkelijk, gewoon de examen concepten met je vakgroepgenoten delen..)
  De enige goede manier is het teruginvoeren van staatsexamens die elders (en volledig los van de scholen) worden afgenomen.
  Net zoals -vroeger- in het zeevaartonderwijs.

  Ik werd er als docent misselijk van en ben destijds gestopt met meewerken met dit soort fraude.
  Wie wil er nu nog in dat zieke onderwijs werken? De betere leraren bij ons gingen allemaal weg, wat bleef er over…?
  De minder goede en die telden de jaren, maanden en dagen af naar het pensioen.



  Maak melding

 17. Klopt Sciencefirst van die vergelijkbare standaarden. Mijn kinderen zitten overigens op een prima middelbare school waar het idd ook voorkomt dat iemand die niet eens is afgestudeerd in een vak toch lesgeeft omdat er geen gekwalificeerde leerkracht gevonden kan worden.
  Wat mij bezighoudt is dat ook wel-gekwalificeerde leerkrachten er niet altijd alles aan doen om het beste uit de leerlingen te halen. Op basisscholen zijn ze druk met adaptief (gericht op de mogelijkheden van elk kind apart) onderwijs, maar op de middelbare is het onderwijs meestentijds gericht op de gemiddelde goedwerkende leerlingen. We laten als land daarmee talent liggen, met name van jongens die – en dat is inmiddels uit breinonderzoek genoegzaam bewezen – op die leeftijd nog niet kunnen plannen en organiseren.
  Wat naast bedrijfsmatig denken door de schoolleiding ook een ziekte is, zijn de lijstje van de onderwijsinspectie en Elsevier. Op sommige scholen mogen kinderen niet blijven zitten, maar gaan ze meteen een niveau lager. Doodzonde.


  Maak melding

 18. Bij de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Windesheim moeten meer diploma’s worden doorgelicht dan gedacht.

  Het blijkt dat er in de afgelopen twee collegejaren meer studenten zijn afgestudeerd dan waar aanvankelijk van was uitgegaan.

  ”Het aantal ligt dichter bij de 300 dan bij de 200”, aldus Albert Cornelissen, voorzitter van het college van bestuur, dinsdag.

  Een week geleden werd bekend dat de opleiding ondermaats was en dat meerdere studenten onterecht een diploma hadden gekregen. Op dat moment ging Cornelissen nog uit van ongeveer 200 uitgereikte diploma’s.

  Bijeenkomst

  De bijna 300 oud-studenten is vlak voor de kerst een brief gestuurd over de kwestie. Ze worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin ze uitleg krijgen over de procedure.

  Cornelissen hoopt dat het onderzoek naar de diploma’s eind januari of begin februari is afgerond.

  Windesheim kwam eerder dit jaar naar voren in een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs over diverse hbo-opleidingen, onder meer na onregelmatigheden bij hogeschool Inholland. ”Zorgelijk”, was toen het oordeel.

  nu.nl


  Maak melding

 19. Enkele journalisten hebben zich om laten scholen tot fotograaf. Zou dat een reden kunnen zijn dat de regionale fotografie in de sensator zo bedroevend is?


  Maak melding

Reageer