Zwolle investeert in verfraaiing binnenstad

Zwolle – Om de Zwolse binnenstad aantrekkelijker te maken willen burgemeester en wethouders bijdragen aan een aantal initiatieven. In samenspraak met ondernemersvereniging City Centrum en de horeca wil het college in 2012 geld beschikbaar stellen voor het verwijderen van graffiti, voor het opstellen van een nieuw gevelverlichtingsplan, voor het verfraaien van de Melkmarkt met een geveldoek en om ondernemersacties in het gebied Sassenstraat/Nieuwe Markt te ondersteunen.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor hier in 2012 in totaal 90 duizend euro voor beschikbaar te stellen. Met de bijdrage aan de diverse initiatieven worden extra stappen gezet om de Zwolse binnenstad naar de top van de gastvrije binnensteden van Nederland te brengen. Voor de ontwikkeling van de binnenstad is een programma opgesteld dat aangeeft hoe het Zwolse centrum de komende jaren versterkt kan worden. De gemeenteraad spreekt zich volgend jaar uit over dit Ontwikkelingsprogramma Binnenstad.

Er zijn vier concrete projecten gebaat bij een gemeentelijke bijdrage:

  • Het verwijderen van graffiti (maximaal 35 duizend euro): tot nu toe betaalde de gemeente het verwijderen van graffiti, om het aanzien van de openbare ruimte op niveau te houden. In 2012 betalen gemeente en ondernemers daar samen aan mee, na het komende jaar organiseren de ondernemers de graffitiverwijdering zelf.
  • Het uitwerken van een verlichtingsplan voor gevels in de binnenstad (maximaal 40 duizend euro): de gevelverlichting in de binnenstad is momenteel in slechte staat. Een nieuw plan moet duidelijk maken hoe en tegen welke kosten er in de hele binnenstad goede gevelverlichting kan komen.
  • Ondernemersacties Sassenstraat/Nieuwe Markt (maximaal 10 duizend euro): ondernemers van de Sassenstraat en de Nieuwe Markt worden ondersteund in initiatieven om dit winkel- en horecagebied extra aantrekkelijk te maken voor bezoekers.
  • Verfraaiende geveldoeken op de Melkmarkt (maximaal vijfduizend euro): Na een gasexplosie en een brand is aan de zuidzijde van de Melkmarkt de gevelrij ontsiert door schade en (momenteel) herstelwerkzaamheden. Een geveldoek kan hier zorgen voor een fraaier aanzicht.

Het budget dat beschikbaar is voor de genoemde maatregelen is eerder gereserveerd voor het zogenoemde centrummanagement dat in de binnenstad gevoerd zou worden als onderdeel van een ondernemersfonds. Nu dat fonds er niet komt kan het geld gebruikt worden voor vervolgstappen ter verbetering van de Zwolse binnenstad.

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het voorstel van het college.

Artikel delen:

Reageer