Kwaliteit deltaWonen boven landelijke gemiddelde

Zwolle – Jaarlijks laat deltaWonen de kwaliteit van haar dienstverlening extern toetsen door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), een keurmerkinstituut. De controle werd in de maanden augustus tot en met november 2011 uitgevoerd. DeltaWonen werd in 2011 getoetst op vier van de elf onderdelen en scoorde boven het landelijke gemiddelde met cijfers tussen de 7,0 en 8,5. We staan met deze score van de corporaties met meer dan 10.000 woningen op nummer 4 (van de 32). Met trots en vertrouwen van de klanten bouwt deltaWonen verder aan het optimaliseren van de dienstverlening.

Op verschillende onderwerpen wordt de manier van werken van de woningcorporatie jaarlijks getoetst. Dit jaar waren aan de beurt: Corporatie bellen, Woning onderhouden, Klachten afhandelen, Woning verlaten. DeltaWonen is geslaagd op deze onderdelen met cijfers tussen de 7,0 en 8,5. Op het KHW-label te behouden moet minimaal een 6,5 gescoord worden op klachtenafhandeling, voor de overige onderdelen een 7. Om te toetsen of de kwaliteit van de dienstverlening van deltaWonen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zijn er verschillende methoden toegepast. Dit gebeurde o.a. door een schriftelijke meting onder de klanten, het testen van de telefonische bereikbaarheid, het inzetten van mysteryshopping en het beoordelen van informatiemateriaal voor huurders en kopers. Profiel deltaWonen

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming biedt deltaWonen nu en in de toekomst woon- en leefkwaliteit, in het bijzonder voor mensen die dat niet zelf kunnen realiseren. Duurzaamheid is daarbij het leidende principe. Onder duurzaamheid verstaat deltaWonen het verantwoord omgaan met de aarde, met mensen en met geld, zonder afwenteling op andere mensen, andere werelddelen of op de toekomst.

Artikel delen:
Reacties 7
  1. Jammer dat het keurmerk geen bal voorsteld het is niet onafhankelijk. Het keurmerkinstituut is van de wooningbouw corporaties. Dit is het zelfde als een slager die zijn eigen vlees keurd het zegt dus niets over de kwaliteit.


    Maak melding

  2. Beste Piet,
    Dit is zeker niet het geval, een woningbouwvereniging moet de continuiteit van kwaliteit door het hele jaar heen garanderen en op peil hebben anders kom je echt niet door de KWH meting heen. Je kan niet zomaar even voor 2 maanden “je best doen” en het label behalen. En deze hoge score is hier aan te danken.


    Maak melding

Reageer