Debat vervolgopgave bezuinigingen

Zwolle – Tijdens het eerste Raadsplein van 2012 op 9 januari 2012 gaat de gemeenteraad in debat om richting te geven aan de invulling van de vervolgopgave van de Bezuinigingen.  De gemeenteraad heeft eerder dit jaar bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012 besloten dat een tweede bezuinigingsronde noodzakelijk is. 

logo_zwolle_top.jpg

Om de komende jaren te kunnen blijven investeren in de stad en door uitdagingen binnen het lokale beleid en onzekerheden binnen het rijksbeleid moet vanaf 2013 een bezuinigingsronde van € 8 miljoen worden gerealiseerd. Dit wordt onderverdeeld in € 4 miljoen op bedrijfsvoering, € 3 miljoen korting op subsidies aan instellingen en € 1 miljoen reductie van de beleidsformatie. In het voorjaar heeft de gemeente al € 11 miljoen aan bezuinigingen voor de komende jaren doorgevoerd.

Maandag 9 januari debatteert de gemeenteraad aan de hand van stellingen over de onderwerpen Sport, Cultuur, Zorg, Welzijn, Ruimtelijke ontwikkeling, Onderwijs en Jeugd. De uitkomsten van het debat moeten een richting geven aan de invulling van de bezuinigingen van € 8 miljoen. Het college van B&W komt vervolgens in het voorjaar met een concreet voorstel dat besproken wordt bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013.

Het is een openbaar debat. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom in de Raadzaal van het stadhuis aan het Grote Kerkplein. Inspreken is mogelijk, aanmelden kan vóór donderdag 5 januari 2012. Stuur hiervoor een e-mail naar raadsgriffie@zwolle.nl. De notitie over de tweede Bezuinigingsopgave is te raadplegen via www.gemeenteraadzwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer