Swollwacht wil in elke wijk defibrillators

De Swollwacht fractie verzoekt het college in Zwolle middelen (€ 150.000,- incidenteel) vrij te maken in de perspectiefnota 2008, dit voor aanschaf van defibrillators en het opleiden van wijkbewoners (voor het gebruik van de defibrillator) in iedere Zwolse wijk.

De fractie zegt, dat plotselinge hartstilstand doodsoorzaak nummer 1 in Nederland is. “Iedereen kan er zomaar mee worden geconfronteerd. Een persoon die op straat, op het sportveld of in de openbare ruimte neervalt: hartstilstand. Alleen reanimeren is dan niet genoeg, het hart moet weer op gang worden gebracht, hetgeen alleen kan met een defibrillator.” Aangezien een ambulance tegenwoordig steeds langer onderweg is (de stad groeit, verkeersdrukte neemt toe, wegwerkzaamheden etc..etc..). De aanrijdtijd is +/- 15 minuten (afhankelijk van de plek des onheil ), zegt Swollwacht. Het niet tijdig bieden van hulp kan levens kosten, omdat na 10 minuten de overlevingskansen gereduceerd zijn tot praktisch nul of hebben de hersenen van het slachtoffer in deze, zolang zonder zuurstof gezeten, dat de levenskwaliteit daarna fors achteruit gaat. Om niet meer afhankelijk te zijn van de aanrijdtijden van ambulance, heeft de medische wetenschap een AED (Automatische Externe Defibrillator) ontwikkeld voor leken.  Indien een omstander binnen 5 minuten via de AED de eerste stroomstoot toedient stijgt hiermee de overlevingskans tot 70%.

De Swollwacht fractie is dan ook onverbiddelijk van mening, dat zij als gemeentebestuur de verantwoordelijkheid hebben om iedere burger in tijd van nood tijdig van hulp te kunnen voorzien, en niet in de laatste plaats, voorzieningen dienen te creëren, waar burgers elkaar in tijd van nood van dienste kunnen zijn.

Zij willen dan ook dat in iedere Zwolse wijk één of meer defibrillators op een centrale plek komen te hangen. Waarbij tevens een tiental burgers in de wijk een gratis (door de gemeente te bekostigen) training krijgen over het gebruik van een AED en hoe ze eventuele slachtoffers moeten reanimeren, dit indien de ambulance niet tijdig arriveert.

De kosten van een defibrillator zijn +/- € 2000,- en de AED training kost € 125,- per deelnemer. Uitgaande van de aanschaf van 50 defibrillators en zo’n 400 cursisten komen de totale kosten van dit noodzakelijk initiatief op maximaal € 150.000 ,- ( er zijn immers aanbesteding en inkoopvoordelen te behalen). 

Swollwacht is dan ook van mening dat dit verantwoorde investering betreft en de te maken kosten bij lange na niet opwegen tegen het redden van een mensenleven. “Omdat wij hiermee als gemeente met de aanschaf van defibrillators burgers in staat stellen om medeburgers adequaat te helpen en hiermee de overlevingskansen van eventuele slachtoffers kunnen vergroten.”  De Swollwacht fractie gaat er dan ook vanuit dat het college dit voorstel honoreert en verwerkt in de komende perspectiefnota. Indien het college dit voorstel niet wenst over te nemen, dan hoort Swollwacht hier graag de redenen van?

In ieder geval zal Swollwacht het bovenstaande voorstel – indien nodig – middels een amendement indienen bij de behandeling van de komende perspectiefnota 2008, begin juni 2007.

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Jammer dat we in Nederland inmiddels al zo ver zijn dat we niet meer investeren in goede artsen, maar met allerlei lapmiddelen proberen moeten de situatie die eigenlijk uitzichtloos aan het worden is nog enigszins te redden… Investeer nou eens in goed onderwijs!


  Maak melding

 2. Marrianne, ik denk niet dat een verbetering in de opleiding van artsen iets toevoegd aan de overleveningskansen na een hartstilstand. Het belangrijkste is dat het hart van de patient zo snel mogelijk weer op gang wordt gebracht om zuurstof door het lichaam te transporteren. Als hersencellen afsterven door zuurstoftekort kan geen enkele arts, hoe goed opgeleid ook, deze ??repareren??. Dus dit lijkt mij wel een goede investering, mits er ook na de ?©?©nmalig investering wordt geinvesteerd in opfris cursussen en onderhoud.


  Maak melding

 3. Het klinkt zo logisch, dit idee, maar practisch gezien is het onzinning: denkt men echt bij Swollwacht dat vrijwilligers eerder ter plaatse zijn dan professionals?

  Vrijwilligers zijn niet 24 uur per dag paraat. Moet je dan eerst de lijst met tien vrijwilligers per wijk gaan afbellen voor je iemand beschikbaar treft? En vervolgens moet deze naar het centrale punt waar het apparaat hangt (ik hoop toch niet dat dit voor iedereen toegankelijk zal zijn; leuk speelgoed voor hangjongeren) en dan nog naar de plek waar het slachtoffer ligt. Dan ben je er echt niet binnen de 5 gewenste minuten voor de eerst noodzakelijke stroomstoot.

  Swollwacht zegt onverbiddelijk van mening te zijn dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om tijdig hulp te bieden. Nog even en we krijgen allemaal onverbiddelijk een operatiesetje van Swollwacht om ter plekke te opereren.

  John

  P.S. misschien een leuk idee voor de Partij van de Dieren om een speciaal dierenreanimatiesetje verplicht te stellen.


  Maak melding

 4. @Mark:
  Ik zei ook niet dat de artsen beter moeten worden, ik zei dat er geinvesteerd moet worden in goed onderwijs voor artsen zodat er meer artsen komen en het tekort in de verzorgingssector nu eindelijk eens serieus wordt weggewerkt, waardoor je niet zo lang meer op ambulances hoeft te wachten, omdat er gewoon weer genoeg zijn.
  Dat voorbeeld van de hangjongeren dat John geeft: daar ben ik dus ook bang voor en dan helpt het niet dat mensen daarvoor opgeleid zijn ter plaatse als de apparatuur het niet doet of er niet meer is…
  Tuurlijk is het belangrijk dat mensen snel in kunnen spelen op een hartinfarct en dergelijke. Dat het daarvoor nodig is om mensen vrijwillig het te laten doen is denk ik een wens, maar niet een serieuze verbetering waar het plekken op straat betreft, volgens mij. Aanvulling op wat John ook zegt: komt iemand dan toevallig op die plek of wordt diegene opgeroepen? Hoe wil je dat gaan organiseren? Natuurlijk is het een ideaal plaatje dat zo’n vrijwilliger toevallig in de buurt is. Helaas werkt heel Zwolle zo’n beetje en is er niemand toevallig in de buurt wanneer ik op een doordeweekse dag ineens een toeval krijg… Het is de vraag of een ambulance dan gebeld zou worden, maar liever dat ?©?©n ambulance geroepen wordt die uiteindelijk zeker komt, dan dat eerst de hele vrijwilligersbrigade gebeld moet worden en er dan blijkt dat iedereen net toevallig die dag werkt en niet in de buurt is en dan pas een ambulancedienst gebeld wordt…


  Maak melding

 5. Ik denk dat het zinvoller is om in elke huisartsenpost er ?©?©n te hebben hangen en ?©?©n in elk tehuis, ?©?©n in elke school, etc..


  Maak melding

Reageer