Legionellabesmetting Bewegingshuis Stadshagen opgelost

Zwolle – De douches in het Bewegingshuis te Stadshagen kunnen vanaf 2 januari weer veilig gebruikt worden. Door een aantal maatregelen die de gemeente Zwolle (huurder) en Bouwinvest (eigenaar) gezamenlijk hebben genomen is de lichte legionellabesmetting verholpen.

Het afgelopen jaar kampte het Bewegingshuis een aantal maanden met een lichte legionellabesmetting die hardnekkig bleek in het bestrijden ervan. De afgelopen periode is de installatie uitgebreid chemisch gereinigd en zijn extra spuipunten aangelegd waardoor de periodieke doorspoeling een groter effect zal hebben dan eerder het geval was. Deze maatregelen hebben een positief effect gehad. De komende tijd wordt de ventilatievoorziening nog aangepast waardoor de leidingen boven de plafonds minder verwarmd worden door opstijgende warmte, zoals nu het geval is. Het onderhoud- en beheersplan wordt aangepast om in de toekomst de legionellabesmetting te voorkomen.

Huurkosten

De gebruikers van het Bewegingshuis krijgen van de gemeente Zwolle een tegemoetkoming in de huurkosten omdat zij niet van alle faciliteiten gebruiken konden maken. De hoogte van de tegemoetkoming is 20 procent van de huursom over de perioden januari – maart 2011 en september – december 2011. De gebruikers van het Bewegingshuis zijn per brief over de maatregelen en de tegemoetkoming op de hoogte gesteld.

Artikel delen: