Provincie wil ongelijkvloers knooppunt A28/N 340

Zwolle – Minister Schultz heeft op 12 december 2011 in de Tweede Kamer aangegeven niet te willen meebetalen aan het knooppunt N340/A28. Daarop heeft de Tweede kamerfractie van de PvdA een motie ingediend om een rijksbijdrage alsnog mogelijk te maken. Deze motie is op 20 december 2011 door de Tweede Kamer verworpen.

wegontwerp_n_340_2.jpg

De provincie vindt een goede aansluiting van de N 340 op de A28 erg belangrijk en betreurt de opstelling van het rijk. Een volledig ongelijkvloers knooppunt A28/N 340 is voor de verkeersafwikkeling van de nieuwe N 340 én de A28 van groot belang. In 2020 verwacht de provincie 30.000 motorvoertuigen per etmaal op de N 340. De provincie zoekt samen met de gemeente Zwolle naar mogelijkheden de uitvoering financieel mogelijk te maken. Door een goede aanbesteding willen Gedeputeerde Staten de oorspronkelijke, optimale plannen voor het knooppunt N 340/A28 toch realiseren.

Gedeputeerde Staten overwegen in het project N 340/N48 terugvalopties op te nemen voor het geval dit niet lukt. Daarbij wordt gedacht aan versobering van de wegontwerpen voor de knooppunten Varsen en Arriërveld. In maart 2012 komen Gedeputeerde Staten met een uitgewerkt voorstel voor Provinciale Staten in de vorm van een vast te stellen provinciaal inpassingsplan.

Provinciale Staten besluiten volgens planning op 16 mei 2012 over het wel of niet vaststellen van het provinciaal inpassingsplan voor het Combinatiealternatief N 340/N48. Als het provinciaal inpassingsplan voor het Combinatiealternatief niet wordt vastgesteld dan zal voor een andere oplossing een nieuwe procedure moeten worden gestart. Bij het Combinatiealternatief N 340/N48, waartoe Provinciale Staten in oktober 2009 besloten, gaat het om een autoweg 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Vanaf Zwolle tot Ankum komt een nieuw noordelijk tracé met vier rijstroken. Daarna volgt de weg het huidige tracé van de N 340 tot Varsen, met 2 rijstroken vanaf het kruispunt Koesteeg/Dedemsweg. Vanaf Varsen krijgt de N48 tot aan de aansluiting omleiding Ommen (N36) bij Arriërveld vier rijstroken.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. 😮 Wij betalen dubbel mee

  De provincie zoekt samen met de gemeente Zwolle naar mogelijkheden de uitvoering financieel mogelijk te maken.

  Mis een kort en krachtig statement waarom het écht moet. Wat moet het kosten dan?


  Maak melding

 2. uit mijn hoofd: kosten knooppunt 40 miljoen waarvan 25 procent door het rijk. Daar is nu een streep door gehaald.

  Het knooppunt is nodig vanwege de verwachtte groei doordat de weg zelf wordt opgewaardeerd naar 100 km-weg inclusief tunnel onder het spoor plus ongelijkvloerse kruisingen overal. Het aanzuigingsgebied wordt hiermee groter, minder mensen gaan dan via de N377. Verder komt er een IKEA plus een grote Van der Valk en de al bestaande INTRATUIN. Met de daarbij verwachtte verkeersstromen. Van der Valk zijn ze nu aan het bouwen. Om de verwachtte verkeersstromen af te kunnen werken is een ongelijkvloers -en nogal ingewikkeld- knooppunt nodig zoals getekend. Komen er toch weer stoplichten, dan kun je dus op je vingers natellen dat het een chaos wordt als bijvoorbeeld IKEA en Van der Valk beide volk trekken en het is ook nog eens spits. Files op de N340 en ook op de A28 als gevolg. Daarom dus. De files zijn in de afgelopen jaren toch al gegroeid op de N340. Ik fiets er dagelijks langs. 😉
  Er is al veel over geschreven hoor, dus even goochelen helpt je verder aan nadere gegevens.

  groet van Quesjer


  Maak melding

 3. @ Quesjer, bedankt voor de info. Googlen had gekund, ben nu echter trots op mezelf dat ik dit keer wel het geduld had tot een ander met interessante info kwam 😉


  Maak melding

 4. De (of in ieder geval een mogelijke) oplossing: vraag aan meerdere geinteresseerde aannemers hoeveel van het totale werk ze kunnen uitvoeren voor (als ik Quesjer mag geloven) 30 miljoen euro. Diegene die het meeste kan uitvoeren, waarbij in ieder geval de ongelijkvloerse kruising wordt aangelegd, mag het werk maken.


  Maak melding

 5. Ik weet nog wel een failliete kunstenaar die het vast wel voor dat bedrag kan doen…. Heb je nog meer brilliante ideeën, Hooke? 😮


  Maak melding

 6. @ Marrianne; idee uitwerken op een half a4-tje NIET opsturen, maar persoonlijk aan de wethouder overhandigen…..ow weer die De Heer >:(>:(>:( Die sowieso alles met een plastic lach aanneemt 🙁

  Nou ja het was een panklare voorzet van Hooke en een goed idee van jou.


  Maak melding

 7. @ Marrianne en @dick
  Mijn oplossing is een serieuze optie, zeker als je dit leest:
  Door een goede aanbesteding willen Gedeputeerde Staten de oorspronkelijke, optimale plannen voor het knooppunt N 340/A28 toch realiseren. Gedeputeerde Staten overwegen in het project N 340/N48 terugvalopties op te nemen voor het geval dit niet lukt. Daarbij wordt gedacht aan versobering van de wegontwerpen voor de knooppunten Varsen en Arriërveld.

  Dus inclusief versobering van andere delen en marktwerking van de aannemers in deze economische tijden, kan dit een serieuze optie zijn om in ieder geval als mogelijke oplossing te worden bekeken.


  Maak melding

 8. Had het al niet als “onzin” gelezen…..nu héélemaal niet meer. Ken je een gemeentelijk of provinciaal politicus die dit idee zou kunnen inbrengen?


  Maak melding

 9. @dick, ik ken geen gemeentelijk of provinciaal politicus, maar ik weet wel zeker dat er verschillende ingenieursbureau’s zijn die hierover kunnen adviseren 😉


  Maak melding

Reageer