Start proef aanpak alcoholgebruik door jongeren

Op maandag 7 mei ondertekenen minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en burgemeester Meijer van Zwolle, tevens
korpsbeheerder van de politie IJsselland, afspraken over een proef om
(overmatig) alcoholgebruik door jongeren aan te pakken. Aan de proef
doen alle gemeenten in de regio IJsselland mee: Dalfsen, Deventer,
Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

In de proef willen het rijk en de gemeenten bekijken wat de beste manier
is om de trend te keren dat jongeren op steeds jongere leeftijd alcohol
drinken en ook vaak veel drinken. Dit heeft gezondheidsschade, maar ook
overlast en criminaliteit tot gevolg. In de afspraken is vastgelegd welke maatregelen de gemeenten nemen om deze problemen aan te pakken en hoe het rijk de gemeenten daarbij ondersteunt.

Artikel delen:

Reageer