Motie VVD moet kansloze kunstprojecten voorkomen

Zwolle – De fractie van de VVD Zwolle dient tijdens de raadsvergadering op 9 januari de motie ‘Leren van Werkeren’ in. De Zwolse liberalen willen dat bij de samenstelling van de commissie Beeldende Kunst voortaan ook minstens een lid met een financiële achtergrond geselecteerd moet worden.

Zo wil de VVD voorkomen dat de commissie zich in de toekomst bezighoudt met projecten die uiteindelijk praktisch onuitvoerbaar of kansloos zijn. Wat de fractie betreft is de gang van zaken rondom het Kunstproject Geheugentheater Werkeren eens, maar nooit meer. De liberalen vinden de maatregelen van het college die de bevoegdheden van de commissie inperken een goede stap, maar moet de commissie naast artistiek inhoudelijke capaciteiten ook financiële ‘know-­how’ bevatten. De motie komt na het debacle van het betalen van goed 2 ton aan een praktisch failliete kunstenaar. De kunstenaar heeft inmiddels aangegeven het‘Geheugentheater’ op korte termijn af te willen ronden.

MOTIE ‘Leren van Werkeren’

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 9 januari 2012.

|Overwegende dat:

– de ontstane situatie bij het kunstproject Werkeren om maatregelen roept ter voorkoming dat zulks weer zal gebeuren;

– het college van B&W voortaan verantwoordelijk is voor contracten en financiën van projecten;

– de ‘commissie Beeldende Kunst’ zich voortaan toe zal spitsen op advies aan het college met betrekking tot kunstinhoudelijke zaken;

– bij de samenstelling van de commissie geen rekening wordt gehouden met financieel/economische achtergronden van leden.

Van mening dat

– De ‘commissie Beeldende Kunst’ bij advies aan het college in de toekomst ook rekening dient te houden met financieel/economische ratio van projecten.

Draagt het college op:

– Bij benoeming van de ‘commissie Beeldende Kunst’ voor ten minste 1 lid het selectiecriterium ‘financieel/economische achtergrond’ te hanteren en deze modus met terugwerkende kracht toe te passen.

En gaat over tot de orde van de dag

Thom van Campen VVD

Samenstelling van de commissie Artikel 4 1.

De commissie bestaat uit ten hoogste 7 leden, benoemd door burgemeester en wethouders en is als volgt samengesteld:

– twee beroepsmatig werkende kunstenaars;

– twee deskundigen op het terrein van de hedendaagse beeldende kunst;

– een deskundige op het terrein van de architectuur:

– een deskundige of geïnteresseerde op het terrein van de stedenbouw;

– een inwoner van Zwolle, die interesse heeft voor de hedendaagse beeldende kunst maar daarbij niet beroepshalve is betrokken.

2. Ten behoeve van de benoeming van de onder lid 1 bedoelde leden stelt de commissie een aanbeveling op.

3. Personen die deel uitmaken van, of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur kunnen niet tot commissieleden worden benoemd.

4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

5. De commissie kan zich doen bijstaan door één of meer adviseurs.

Artikel 5

1. De leden van de commissie worden voor een periode van 4 jaar benoemd.

2. De leden van de commissie blijven hun functie waarnemen totdat over hun opvolging is beslist.

3. De leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen. Het ontslag moet schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

4. De leden van de commissie kunnen door burgemeester en wethouders worden ontslagen, nadat de commissie terzake is gehoord.

5. De leden van de commissie kunnen ten hoogste eenmaal worden herbenoemd.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Dat noemt zich Commissie voor Beeldende kunst?…Aan dit stelletje incompetente arrogantie en zweverige “kunstkenners” hebben wij ook de niet ophoudende ellende met de grote waterspuiter in Hanzeland en de trieste groene engel op de Grote Markt te danken.
  Maar ik denk dat het onder het nuchtere voorzitterschap van Monique Schuttenbelt wel beter zal gaan.


  Maak melding

 2. Diezelfde VVD moet zijn mond even houden, in 2011 zou de problematiek van de verkeersknip in Stadshagen worden opgelost. Niet dat dat voor mij persoonlijk een probleem is, maar toch. In plaats van het probleem oplossen hebben ze 100.000 euro weggegooid aan een onderzoek met als conclusie dat er aan de bestaande situatie niet zo maar iets gedaan kan worden. Dat wisten wij voor dat onderzoek ook al. En beste tenoever, wat vind je dan van het gegraai van meneer Berkhout (ook VVD) die aanspraak maakte op wachtgeld terwijl hij nog maar net 100 dagen wethouder in Zwolle was….Houdt op met je gewauwel over het aanpakken van linkse rakkers. Links en rechts ze graaien en verspillen allemaal, dat heeft niets met de politieke kleur te maken. Welterusten.


  Maak melding

 3. “Links en rechts ze graaien en verspillen allemaal, dat heeft niets met de politieke kleur te maken”
  Helaas is dat wel vaak het beeld wat wij van onze politici krijgen.
  Maar hier gaat het over wanbeleid van een kunstcommisie die veel te veel bevoegdheden heeft gekregen.
  Ik heb er in een klankbordgroep (over de groene engel) wel eens bij aan tafel gezeten maar ze luisteren niet eens naar je als je geen kunstacademie of kunstgeschiedenis hebt gestudeerd.


  Maak melding

Reageer