Hoogwater toont nut en noodzaak Ruimte voor de Rivier

Zwolle – Het hoogwater op de grote rivieren in Nederland, waaronder de IJssel, laat zien waarom het nodig is meer ruimte voor het water te creëren en een snellere afvoer te waarborgen. In tijden van hoogwater wordt goed duidelijk waarom het nodig is het waterbeheer op orde te houden en daar waar nodig maatregelen te treffen voor de toekomst. Een voorbeeld daarvan is Ruimte voor de Rivier, waarvoor het Waterschap Groot Salland dit jaar start met de uitvoering van projecten langs de IJssel bij Deventer en Zwolle.

hoog_water_3_1_van_1.jpg

Zo start in nauwe samenwerking met waterschap Veluwe dit jaar Ruimte voor de Rivier Deventer. Dit betreft de uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard én de uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden. Verder stroomafwaarts gaat ook dit jaar voor Ruimte voor de Rivier Zwolle de schop in de grond. Met de dijkverlegging Westenholte wordt de twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Ook wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard. Daarnaast krijgen de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden bij Zwolle Zuid een nieuwe watergeul tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk.

De Ruimte voor de Rivierprojecten van Groot Salland zijn onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Langs de IJssel krijgt de rivier op 8 plaatsen meer ruimte. Onder andere door maatregelen als dijkterugleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor de mensen langs de IJssel. De locaties voor de projecten zijn zorgvuldig uitgekozen. Alle projecten houden met elkaar verband en zorgen samen voor de benodigde waterstanddaling.

Achtergrond

In Nederland hebben we steeds meer kans op overstromingen omdat de rivier ruimte verliest. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken,waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie.

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Vanmorgen…Bericht door dick, op 9 januari 2012 om 08:20

  Kopie van ’t Pol.log:

  Sybe Schaap (ex-onze DIJKgraaf, ex-voorzitter van UVW en Senator) werd net (tussen 7:45 en 7:55) geïnterviewd op Radio 1.
  Enkele steekwoorden en uitspraken die zijn blijven hangen:
  ⤽Het is gelukkig allemaal redelijk goed gegaan. Er moet snel een risico-analyse komen.
  Met name over de situatie bij gemaal Laurensmeer en bij de afsluitdijk.
  Waterschappen hebben ook eigen middelen om die situatie te verbeteren⤝.
  Zou bij het Rijk uit de pot ⤽Algemeen⤝ moeten komen⤝.
  Terecht werd nog gevraagd om met posten te ⤽schuiven⤝, simpel praatte hij daar overheen.

  De toekomst van waterschappen?
  ⤽Natuurlijk geen opheffing⤝ zei Sybe.
  ⤽Met de provincie⤝? was de vraag.

  ⤽We moeten ons de zegen van een goede organisatie niet laten ontnemen⤝.
  Er werd nog een citaat van Atsma op tafel gelegd. Daar plukte hij keurig de positieve dingen uit.

  Hij eindigde met iets van ⤽Waterschapswerk moet geen broddelwerk worden⤝.  Maak melding

 2. Als mijns inziens het water van het ijselmeer en andere wateren sneller afgevoerd naar de waddenzee kun je volgens mij alle waterkeringen stuw balgen en noem maar op afbreken,te beginnen met die kering in het zwartewater in zwolle als die dicht gaat loopt heel zwolle er onder van daar dat die ook altijd los staat.
  Vorige week zat de hele kering zowat onder water.  Maak melding

 3. Zeebaars, afelopen week, wanneer je het nieuws een beetje volgde, was juist dat er doordat de wind land inwaarts stond ,er geen water afgevoerd kon worden op de waddenzee.
  Volgens mij roep je dus maar wat, zonder verdere onderbouwing. Niet dat ik er verstand van heb maar ik roep ook niet zo maar wat.


  Maak melding

 4. Geachte meneer Zeebaars,

  Lekker te eten maar ook een goed verhaal

  Afvoeren dat water. Het ijsselmeer constant op een lager pijl houden
  En niet zoals Ingrid schijft, wachte op laag water op de wadden, maar een paar grote pompen op de afsluitdijk
  En Meneer Schaap, nooit meer naar luisteren
  Reken maar even na wat de verhogingen van de waterschaps lasten zijn in de afgelopen 2o jaar!!!


  Maak melding

 5. Jammer dat er niet meer reacties komen op de waterkering in het zwartewater in Zwolle,ik zou wel eens graag willen weten wat voor een nut dat ding heeft.


  Maak melding

 6. Goeie vraag, stadshagennieuws.nl

  Zwolle en omgeving
  In de Overijsselse Vecht heeft het waterschap de kleppen van de stuwen Vilsteren en Vechterweerd (bij Dalfsen) plat gelegd om het rivierwater te kunnen afvoeren. De situatie is beheersbaar en niet extreem. In Zwolle worden donderdag 5 januari aan het einde van de middag drie coupures langs het Zwarte Water gesloten, ter hoogte van de Blaloweg. Een coupure is een onderbreking in een waterkering, bijvoorbeeld door een straat. Aan de zijkanten van de coupure zijn kleine muurtjes aangebracht, zodat de onderbreking in de waterkering kan worden gesloten met balken.  Maak melding

Reageer